Urząd Miasta Brzeziny

Wykaz zarządzeń - 2009 rok

WYKAZ  ZARZĄDZEŃ  BURMISTRZA – 2009r.

 

Zarządzenie Nr 1 z dnia 5 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia nowej numeracji porządkowej nieruchomości położonych przy ul. Reymonta w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 2 z dnia 5 stycznia 2009r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa,

 

Zarządzenie Nr 3 z dnia 14 stycznia 2009r. w sprawie powołania zespołu spisowego,

 

Zarządzenie Nr 4 z dnia 14 stycznia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w „Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta Brzeziny”,

 

Zarządzenie Nr 5 z dnia 15 stycznia 2009r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa,

 

Zarządzenie Nr 6 z dnia 15 stycznia 2009r. w sprawie przeprowadzenia z urzędu podziałów nieruchomości,

 

Zarządzenie Nr 7 z dnia 21 stycznia 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej,

 

Zarządzenie Nr 8 z dnia 21 stycznia 2009r. w sprawie opracowania rocznego planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009r.,

 

Zarządzenie Nr 9 z dnia 23 stycznia 2009r.w sprawie powołania komisji przetargowej,

 

Zarządzenie Nr 10 z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu Urzędu  Miasta Brzeziny na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny,

 

Zarządzenie Nr 11 z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „Komisją przetargową” na: „Konserwację dróg nieulepszonych w mieście Brzeziny”,

 

Zarządzenie Nr 12 z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2009r. do uchwały Nr XXX/2/09 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 stycznia 2009roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2009,

 

Zarządzenie Nr 13 z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie upoważnienia do wydawania zaświadczeń,

 

Zarządzenie Nr 14 z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych i postanowień,

 

Zarządzenie Nr 15 z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „Komisją przetargową” na: „Wykonywanie remontów i konserwacji na drogach gminnych w mieście Brzeziny”,

 

Zarządzenie Nr 16 z dnia 2 lutego 2009r. w sprawie powołania zespołu spisowego,

 

Zarządzenie Nr 17 z dnia 2 lutego 2009r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „Komisją przetargową” na: „Wykonywanie map do celów prawnych wraz z projektem podziału działek oraz wykonaniem map do celów projektowych”,

 

Zarządzenie Nr 18 z dnia 2 lutego 2009r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2009r. do uchwały Nr XXXI/1/09 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 stycznia 2009r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia  budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2009,

 

Zarządzenie Nr 19 z dnia 2 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w „Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta Brzeziny”,

 

Zarządzenie Nr 20 z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia procedury windykacji czynszów,

 

Zarządzenie Nr 21 z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej,

 

Zarządzenie Nr 23 z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 24 z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa,

 

Zarządzenie Nr 25 z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej,

 

Zarządzenie Nr 26 z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń rodzinnych,

 

Zarządzenie Nr 27 z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wdawania decyzji administracyjnych,

 

Zarządzenie Nr 29 z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia procedury administracyjnej,

 

Zarządzenie Nr 30 z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie organizacji i wykonywania zadań obronnych w 2009 roku,

 

Zarządzenie Nr 31 z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „Komisją przetargową” na: „Zakup z dostawą materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu Miasta Brzeziny”,

 

Zarządzenie Nr 32 z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika ds. wyborów-urzędnika wyborczego,

Zarządzenie Nr 33 z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola Nr 1 w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 34 z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie określenia stawek czynszu w lokalach stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Miasto Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 35 z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „Komisją przetargową” na: „Zamiatanie jezdni ulic na terenie miasta Brzeziny”,

 

Zarządzenie Nr 36 z dnia 27 lutego 2009r.w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2009rok do uchwały Nr XXXII/26/09 Rady Miasta Brzeziny z dnia 25 lutego 2009r.zmianiającej uchwałę w sprawie uchwalenia w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2009,

 

Zarządzenie Nr 37 z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w „Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta Brzeziny”,

 

Zarządzenie Nr 38 z dnia 2 marca 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej,

 

Zarządzenie Nr 40 z dnia 9 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w

Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 41 z dnia 10 marca 2009r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 30/2008 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 marca 2008r. dotyczącego powołania Rady sportu Miasta Brzeziny oraz ustalenia zasad jej działania,

 

Zarządzenie Nr 42 z dnia 11 marca 2009r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczenie obwieszczeń wyborczych i plakatów,

 

Zarządzenie Nr 43 z dnia 11 marca 2009r. w sprawie zaniechania podwyższania w 2009r. czynszów najmu za grunty pod pawilonami handlowymi na targowisku miejskim w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 44 z dnia 11 marca 2009r. w sprawie rocznego planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009r.,

 

Zarządzenie Nr 45 z dnia 13 marca 2009r. w sprawie odwołania zastępcy Burmistrza Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 46 z dnia 18 marca 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej,

 

Zarządzenie Nr 47 z dnia 20 marca 2009r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „Komisją przetargową” na :”Sporządzenie wycen nieruchomości określających ich wartości w formie operatów szacunkowych”,

 

Zarządzenie Nr 48 z dnia 20 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2009 rok,

 

Zarządzenie Nr 49 z dnia 24 marca 2009r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 30/2008 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 marca 2008r. dotyczącego powołania Rady Sportu Miasta Brzeziny oraz ustalenia zasad jej działania,

 

Zarządzenie Nr 50 z dnia 24 marca 2009r. w sprawie procedur dostępu do informacji publicznej oraz ustalenia opłaty za dodatkowe koszty związane z jej udostępnieniem,

 

Zarządzenie Nr 51 z dnia 24 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w „Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta Brzeziny”

 

Zarządzenie Nr 52 z dnia 26 marca 2009r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2009 rok do uchwały Nr XXXIII/30/09 Rady Miasta Brzeziny z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2009,

 

Zarządzenie Nr 53 z dnia 1 kwietnia 2009r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „Komisją przetargową” na: „Remont dróg nieulepszonych tłuczniowych na osiedlu „Szydłowiec” w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 54 z dnia 1 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2009,

 

Zarządzenie Nr 55 z dnia 1 kwietnia 2009r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2009r.,

 

Zarządzenie Nr 56 z dnia 6 kwietnia 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej,

 

Zarządzenie Nr 57 z dnia 6 kwietnia 2009r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego i operatora obsługi informatycznej w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r.,

 

Zarządzenie Nr 58 z dnia 9 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów wykorzystywanych na cele mieszkaniowe,

 

Zarządzenie Nr 60 z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2009r. do uchwały Nr XXXIV/41/09 Rady Miasta Brzeziny z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2009,

 

Zarządzenie Nr 61 z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie odwołania i powołania członka komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont dróg nieulepszonych tłuczniowych na osiedlu „Szydłowiec” w Brzezinach”,

 

Zarządzenie Nr 62 z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto brzeziny na 2009r.,

 

Zarządzenie Nr 63 z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Brzeziny w okresie od 1 stycznia 2009r. do 31 sierpnia 2009r.,

 

Zarządzenie Nr 64 z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania podań nauczycieli o przyznanie zasiłku na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,

 

Zarządzenie Nr 65 z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „Komisją przetargową” na: „Remont czterech elewacji i dachu zabytkowej kamienicy położonej przy ul. Sienkiewicza 11 w Brzezinach”,

 

Zarządzenie Nr 66 z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany rocznego planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009r.,

 

Zarządzenie Nr 67 z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia procedur kontroli finansowej w Urzędzie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 68 z dnia 5 maja 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej,

 

Zarządzenie Nr 69 z dnia 6 maja 2009r. w sprawie organizacyjnego przygotowania działań reagowania kryzysowego oraz zasad planowania i wdrażania Planu Reagowania Kryzysowego Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 70 z dnia 6 maja 2009r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „Komisją przetargową” na: „Remont dróg nieulepszonych w ulicach: Sejmu Wielkiego, Niemcewicza, Potockiego w Brzezinach”,

 

Zarządzenie Nr 71 z dnia 11 maja 2009r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego,

 

Zarządzenie Nr 72 z dnia 11 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2009,

 

Zarządzenie Nr 73 z dnia 11 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2009r.

 

Zarządzenie Nr 74 z dnia 12 maja 2009r. w sprawie ustalenia cen biletów i karnetów uprawniających do korzystania z usług Miejskiej Krytej Pływalni w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 75 z dnia 12 maja 2009r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „Komisją przetargową” na: „Realizacja energooszczędnego programu wymiany lamo oświetlenia ulic i dróg Miasta Brzeziny”,

 

Zarządzenie Nr 76 z dnia 14 maja 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu i powołania Komisji Konkursu pn. „V Miejski Bieg Eko – Brzeziny 2009”

 

Zarządzenie Nr 77 z dnia 14 maja 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu i powołania Komisji Konkursu pn. „Ekspozycja prac plastycznych z ekologicznych materiałów”,

 

Zarządzenie Nr 78 z dnia 18 maja 2009r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego do zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r.

 

Zarządzenie Nr 79 z dnia 18 maja 2009r.  zmieniające Zarządzenie Nr 60 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 04 czerwca 2003r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej,

 

Zarządzenie Nr 80 z dnia 19 maja 2009r. w sprawie regulaminu pracy Komisji do rozpatrzenia podań nauczycieli o przyznanie zasiłku na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,

 

Zarządzenie Nr 81 z dnia 21 maja 2009r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2009r. do uchwały Nr XXXVII/55/09 Rady Miasta Brzeziny z dnia 21 maja 2009r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2009,

 

Zarządzenie Nr 82 z dnia 25 maja 2009r. w sprawie zmiany składu obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego,

 

Zarządzenie Nr 83 z dnia 25 maja 2009r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2009r.,

 

Zarządzenie Nr 84 z dnia 25 maja 2009r. w sprawie zmiany rocznego planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009r.

 

Zarządzenie Nr 85 z dnia 26 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, kierownicze stanowiska urzędnicze oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

 

Zarządzenie Nr 86 z dnia 26 maja 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu Służby Przygotowawczej pracowników Urzędu Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 87 z dnia 26 maja 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 88 z dnia 26 maja 2009r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 89 z dnia 27 maja 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 90 z dnia 28 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Brzeziny Regulaminu okresowej oceny pracowników,

 

Zarządzenie Nr 91 z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2009,

Zarządzenie Nr 92 z dnia 7 czerwca 2009r. w sprawie zmiany składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 do przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego,

 

Zarządzenie Nr 93 w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy Miasto Brzeziny na 2009r. do uchwały Nr XXXVIII/63/09 Rady Miasta Brzeziny z dnia 4 czerwca 2009r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2009,

 

Zarządzenie Nr 94 z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2009r,

 

Zarządzenie Nr 96 z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto brzeziny na rok 2009,

 

Zarządzenie Nr 97 z dnia 17 czerwca 2009R. w  sprawie powołania w

Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „Komisją przetargową” na: „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2009r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań”,

 

Zarządzenie Nr 99 z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2009 rok,

 

Zarządzenie Nr 100 z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2009,

 

Zarządzenie Nr 101 z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych samorządowej instytucji kultury-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach-za 2008 rok,

 

Zarządzenie Nr 102 z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2009 rok do uchwały  Nr XXXIX/70/09 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 czerwca 2009roku

W sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2009,

 

Zarządzenie Nr 103 z dnia 2 lipca 2009r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „Komisją przetargową” na: „Sporządzenie wycen nieruchomości określających ich wartości w formie operatów szacunkowych”,

Zarządzenie Nr 104 z dnia 6 lipca 2009r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2009rok,

 

Zarządzenie Nr 105 z dnia 9 lipca 2009r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Miasta Brzeziny w Brzezinach w 2009r.,

 

Zarządzenie Nr 107 z dnia 9 lipca 2009r. w sprawie zmiany rocznego planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok,

 

Zarządzenie Nr 108 z dnia 13 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2009r.,

 

Zarządzenie Nr 109 z dnia 17 lipca 2009r. w sprawie odwołania i powołania członka komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Realizacja energooszczędnego programu wymiany lamp oświetlenia ulic i dróg miasta Brzeziny”,

 

Zarządzenie Nr 110 z dnia 22 lipca 2009r. w sprawie zmiany „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro”,

 

Zarządzenie Nr 111 z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie odwołania i powołania członka komisji przetargowej na:” Wykonywanie remontów i konserwacji na drogach gminnych w mieście Brzeziny”,

 

Zarządzenie Nr 112 z dnia 28 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2009r.,

 

Zarządzenie Nr 113 z dnia 29 lipca 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej,

 

Zarządzenie nr 114 z dnia 3 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2009 rok,

 

Zarządzenie Nr 115 z dnia 3 sierpnia 2009r. w sprawie rocznego planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009r.,

 

Zarządzenie Nr 116 z dnia 3 sierpnia 2009r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „Komisja przetargową” na:” Budowa i przebudowa ulic w osiedlu „Szydłowiec” w Brzezinach wraz z budową kanalizacji deszczowej”,

 

Zarządzenie Nr 117 z dnia 4 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników,

 

Zarządzenie Nr 118 z dnia 11 sierpnia 2009r. w sprawie wyznaczenia koordynatora do nadzoru przygotowań publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę do funkcjonowania w warunkach specjalnych,

 

Zarządzenie Nr 119 z dnia 11 sierpnia 2009r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,

 

Zarządzenie Nr 120 z dnia 12 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2009r.,

 

Zarządzenie Nr 121 z dnia 12 sierpnia 2009r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „Komisją przetargową” na: „Sporządzenia wycen nieruchomości określających ich wartości w formie operatów szacunkowych w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego”,

 

Zarządzenie Nr 122 z dnia 18 sierpnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w „Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta Brzeziny”,

 

Zarządzenie Nr 123 z dnia 19 sierpnia 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej,

 

Zarządzenie Nr 124 z dnia 19 sierpnia 2009r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 1 w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 125 z dnia 24 sierpnia 2009r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Miasto brzeziny na 2009r. do uchwały XL/87/09 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 sierpnia 2009r. w sprawie zmian budżetu i zmiana w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2009,

 

Zarządzenie Nr 126 z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu i powołania Komisji Konkursu pn. „Najpiękniejszy ogródek i balkon – Włączmy się w upiększanie naszego miasta”,

Zarządzenie Nr 127 z dnia 27 sierpni 2009r. w sprawie powierzenia Pani Małgorzacie Wyka stanowiska dyrektora Przedszkola Nr 1 w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 128 z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Brzeziny w okresie od 1 września 2009r. do 31 grudnia 2009r.,

 

Zarządzenie Nr 129 z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2009r.,

 

Zarządzenie Nr 130 z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie rocznego planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009rok,

 

Zarządzenie Nr 131 z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania Kierowników Gminnych Jednostek Organizacyjnych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę Gminy Miasto Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 131a z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisja przetargową” na: „Opróżnianie koszy ulicznych z terenu miasta Brzeziny”,

 

Zarządzenie Nr 132 z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej,

 

Zarządzenie Nr 133 z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie odwołania Pełnomocnika Burmistrza ds. przeciwdziałania alkoholizmowi,

 

Zarządzenie Nr 134 z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa,

 

Zarządzenie Nr 135 z dnia 2 września 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminów i powołania Komisji Konkursów pn. „Selektywna zbiórka odpadów w Brzezinach – I co dalej?” oraz „Lokalizacja dzikich wysypisk śmieci”,

 

Zarządzenie Nr 136 z dnia 2 września 2009r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisja przetargową” na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w latach 2009-2012 nad realizacją robót budowlanych pn.: „Budowa i przebudowa ulic w osiedlu „Szydłowiec” w Brzezinach wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej”,

 

Zarządzenie Nr 137 z dnia 3 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2009,

 

Zarządzenie Nr 138 z dnia 4 września 2009r. w sprawie Zakładowego Regulaminu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 139 z dnia 8 września 2009r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: „Sporządzenie wycen nieruchomości określających ich wartości w formie operatów szacunkowych”,

 

Zarządzenie Nr 140 z dnia 10 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2009,

 

Zarządzenie Nr 141 z dnia 10 września 2009r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny  Komisji Rekrutacyjnej do przygotowania i przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze,

 

Zarządzenie Nr 142 z dnia 17 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2009r.,

 

Zarządzenie Nr 143 z dnia 22 września 2009r. w sprawie upoważnienia do podpisywania dokumentów „za zgodność z oryginałem”,

 

Zarządzenie Nr 144 z dnia 25 września 2009r.w sprawie wytypowania osób uprawnionych do bezpłatnego szczepienia przeciwko grypie,

 

Zarządzenie Nr 145 z dnia 28 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2009r.,

 

Zarządzenie Nr 146 z dnia 28 września 2009r. w sprawie zmiany rocznego planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009r.,

 

Zarządzenie Nr 147 z dnia 29 września 2009r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2009r. do uchwały XLIII/95/09 Rady Miasta brzeziny z dnia 29 września 2009r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2009,

Zarządzenie Nr 148 z dnia 30 września 2009r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2009r rok,

 

Zarządzenie Nr 149 z dnia 2 października 2009r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu przetargów ustnych nieograniczonych na oddanie w najem lub dzierżawę gminnych nieruchomości gruntowych na czas oznaczony od 3 miesięcy do 3 lat”,

 

Zarządzenie Nr 150 z dnia 12 października 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej,

 

Zarządzenie Nr 151 z dnia 12 października 2009r. w sprawie powołania zakładowej komisji inwentaryzacyjnej,

 

Zarządzenie Nr 152 z dnia 12 października 2009r. w sprawie powołania zespołu spisowego,

 

Zarządzenie Nr 153 z dnia 12 października 2009r. w sprawie powołania zespołu spisowego,

 

Zarządzenie Nr 154 z dnia 12 października 2009r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: „Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg w mieście Brzeziny”,

 

Zarządzenie Nr 155 z dnia 16 października 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminów i powołania Komisji Konkursów pn. „Azbest nie jest OK.” oraz „Odpady niebezpieczne – jak sobie z nimi radzić”,

 

Zarządzenie Nr 156 z dnia 16 października 2009r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2009r.

 

Zarządzenie Nr 157 z dnia 20 października 2009r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 163/08 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie procedury kontroli jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 158 z dnia 23 października 2009r. w sprawie zmiany numerów porządkowych nieruchomości położonych przy ul. Stanisława Moniuszki w Brzezinach”,

 

Zarządzenie Nr 160 z dnia 23 października 2009r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2009r. do uchwały XLIV/109/09 Rady Miasta Brzeziny z dnia 23 października 2009r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2009,

 

Zarządzenie Nr 162 z dnia 28 października 2009r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2009r.,

 

Zarządzenie Nr 163 z dnia 28 października 2009r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: „Wykonywanie remontów i konserwacji na drogach gminnych w mieście Brzeziny”,

 

Zarządzenie Nr 164 z dnia 2 listopada 2009r. w sprawie powołania komisji do dokonania podziału dokumentacji wyborczej z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego na archiwalną i niearchiwalną,

 

Zarządzenie Nr 165 z dnia 2 listopada 2009r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisja przetargowa” na: „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2009 rok,

 

Zarządzenie Nr 166 z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: „Konserwacja dróg nieulepszonych w mieście Brzeziny”

 

Zarządzenie Nr 167 z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: „Usługę grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Urzędu Miasta Brzeziny i pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Brzeziny oraz ich członków rodziny na rok 2010/2012,

 

Zarządzenie Nr 168 z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2009r.,

 

 

Zarządzenie Nr 169 z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 106/2008 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 września 2008r. w sprawie powołania dyrektora Muzeum Regionalnego w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 170 z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji do rozpatrywania podań nauczycieli o przyznanie zasiłku na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,

 

Zarządzenie Nr 171 z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie powołania w            Urzędzie Miasta brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisja przetargową” na „Usługę ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Brzeziny wraz z jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Brzeziny na lata 2010-2011”,

 

Zarządzenie Nr 172 z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisja przetargowa” na „Wykonanie map do celów prawnych wraz z projektem podziału działek”,

 

Zarządzenie Nr 173 z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2009,

 

Zarządzenie Nr 174 z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie zmiany numerów porządkowych przy ul. Henryka Sienkiewicza w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 175 z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie zmian budżetu  i w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2009r.,

 

Zarządzenie Nr 176 z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2009r. do uchwały XLV 118/09 Rady Miasta Brzeziny z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2009,

 

Zarządzenie Nr 177 z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2009rok,

 

Zarządzenie Nr 178 z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto  Brzeziny na rok 2009,

 

 Zarządzenie Nr 179 z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie określenia na 2009 rok maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, poniesionych przez nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjum i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Brzeziny oraz specjalności, na które dofinansowanie jest przyznawane,

 

Zrządzenie Nr 180 z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2009r.,

 

Zarządzenie Nr 181 z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie powołania miejskiej komisji do spraw podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjum i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Brzeziny w roku 2009,

 

Zarządzenie Nr 182 z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na „Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa dróg w ulicach: Sejmu Wielkiego, Niemcewicza, Małachowskiego, Dekerta, Czartoryskiego i Potockiego w Brzezinach wraz z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej”,

 

Zarządzenie Nr 183 z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2009r.,

 

Zarządzenie Nr 184 z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Brzeziny w okresie od 1 stycznia 2010r. do 31 sierpnia 2010r.,

 

Zarządzenie Nr 185 z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2009r.,

 

Zarządzenie Nr 186 z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej,

 

Zarządzenie Nr 187 z dnia 29.12.2009r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2009r. do uchwały XLV1/128/09 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2009,

Zarządzenie Nr 188 z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budzecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2009,

Zarządzenie Nr 189 z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie powołania zespołu spisowego,

 

Zarządzenie Nr 190 z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu projektu „Spełnione Marzenia-kompleksowe wsparcie dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z Gminy Miasto Brzeziny i okolicznych wsi”,

 

 Zrządzenie Nr 192 z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji przez Gminę Miasto Brzeziny projektu pod nazwą  „Spełnione Marzenia – kompleksowe wsparcie dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z Gminy Miasto Brzeziny i okolicznych wsi,

 

Zarządzenie Nr 193 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 grudnia 2009r. zmieniające Zarządzenie Nr 60 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 04 czerwca 2003r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej zmienione zarządzeniem Nr 79/2009 Burmistrza  Miasta Brzeziny z dnia 18 maja 2009r.,

 

Zarządzenie Nr 194 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie przeprowadzenia z urzędu podziałów nieruchomości,

 

Zarządzenie Nr 195 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 196 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w polityce bezpieczeństwa Urzędu Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 197 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 grudnia 2009r, w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 198 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Urzędu Miasta Brzeziny,

 

 

Metadane

Data publikacji : 17.04.2009
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony

do góry