Urząd Miasta Brzeziny

Wykaz zarządzeń - 2008 rok

WYKAZ  ZARZĄDZEŃ  BURMISTRZA – 2008rok

 

Zarządzenie Nr 1 z dnia 3 stycznia 2008r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji Rekrutacyjnej do przygotowania i przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze,

 

Zarządzenie Nr 2 z dnia 3 stycznia 2008r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji Rekrutacyjnej do przygotowania i przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ,

 

Zarządzenie Nr 3 z dnia 3 stycznia 2008r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji Rekrutacyjnej do przygotowania i przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze,

 

Zarządzenie Nr 4 z dnia 3 stycznia 2008r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji Rekrutacyjnej do przygotowania i przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze,

 

Zarządzenie Nr 5 z dnia 15 stycznia 2008r. w sprawie zmiany składu komisji przetargowej,

 

Zarządzenie Nr 6 z dnia 15 stycznia 2008r. w sprawie określenia stawek czynszu najmu w lokalach stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Miasto Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 7 z dnia 21 stycznia 2008r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „Komisją przetargową” na: „Konserwacja dróg nieulepszonych w mieście Brzeziny”,

 

Zarządzenie Nr 8 z dnia 21 stycznia 2008r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji Rekrutacyjnej do przygotowania i przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze,

 

Zarządzenie Nr 9 z dnia 24 stycznia 2008r. w sprawie zmian organizacyjnych w zarządzaniu kryzysowym miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 10 z dnia 24 stycznia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Miasta oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

 

Zarządzenie Nr 11 z dnia 28 stycznia 2008r. uchylające zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa,

Zarządzenie Nr 12 z dnia 28 stycznia 2008r. uchylające zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa,

 

Zarządzenie Nr 13 z dnia 28 stycznia 2008r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji Rekrutacyjnej do przygotowania i przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze,

 

Zarządzenie Nr 14 z dnia 28 stycznia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w „Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta Brzeziny”,

 

Zarządzenie Nr 15 z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w „Zakładowym planie kont dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego i jednostki budżetowej”,

 

Zarządzenie Nr 16 z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 134/2007 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 21 grudnia 2007r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjum i  przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 17 z dnia 6 lutego 2008r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

 

Zarządzenie Nr 18 z dnia 20 lutego 2008r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na rok 2008,

 

Zarządzenie Nr 19 z dnia 22 lutego 2008r. w sprawie ustalenia numerów porządkowych przy ul. Malowniczej w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 20 z dnia 25 lutego 2008r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „Komisją przetargową” na: „Wykonanie remontów i konserwacji na drogach gminnych w mieście Brzeziny”,

 

Zarządzenie Nr 21 z dnia 25 lutego 2008r. w sprawie powołania Komisji konsultacyjnej do spraw zaopiniowania wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w I półroczu 2008r.

 

Zarządzenie Nr 22 z dnia 26 lutego 2008r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji Rekrutacyjnej do przygotowania i przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze – na zastępstwo,

 

Zarządzenie Nr 23 z dnia 28 lutego 2008r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „Komisją przetargową” na: „Zamiatanie jezdni ulic na terenie miasta Brzeziny”,

 

Zarządzenie Nr 24 z dnia 3 marca 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2008,

 

Zarządzenie Nr 25 z dnia 7 marca 2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej,

 

Zarządzenie Nr 26 z dnia 7 marca 2008r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „Komisją przetargową” na: „Wykonywanie konserwacji, remontów i utrzymywanie zieleni miejskiej w Brzezinach”,

 

Zarządzenie Nr 27 z dnia 12 marca 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w „Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta Brzeziny”,

 

Zarządzenie Nr 28 z dnia 17 marca 2008r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy miasto Brzeziny na 2008 rok do uchwały Nr XVIII/15/08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 lutego 2008r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2008,

 

Zarządzenie Nr 29 z dnia 19 marca 2008r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „Komisją przetargową” na: „Sporządzenie wycen nieruchomości określających ich wartości w formie operatów szacunkowych”,

 

Zarządzenie Nr 30 z dnia 25 marca 2008r. w sprawie powołania Rady Sportu Miasta Brzeziny oraz ustalenia zasad jej działania,

 

Zarządzenie Nr 31 z dnia 26 marca 2008r. w sprawie ustalenia cen biletów i karnetów uprawniających do korzystania z usług Miejskiej Krytej Pływalni w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 32 z dnia 26 marca 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2008,

 

Zarządzenie Nr 33 z dnia 1 kwietnia 2008r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa,

 

Zarządzenie Nr 34 z dnia 1 kwietnia 2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej,

 

Zarządzenie Nr 35 z dnia 1 kwietnia 2008r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Miasto brzeziny na 2008rok do uchwały Nr XIX/31/08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 27 marca 2008r, w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2008,

 

Zarządzenie Nr 36 z dnia 3 kwietnia 2008r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów wykorzystywanych na cele mieszkaniowe,

 

Zarządzenie Nr 37 z dnia 7 kwietnia 2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej,

 

Zarządzenie Nr 38 z dnia 7 kwietnia 2008r. w sprawie ustalenia numerów porządkowych przy ul. Sejmu Wielkiego w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 39 z dnia 7 kwietnia 2008r. w sprawie ustalenia numerów porządkowych przy ul. Strykowskiej w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 42 z dnia 18 kwietnia 2008r. w sprawie organizacji i zasad prowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

 

Zarządzenie Nr 43 z dnia 18 kwietnia 2008r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Miasta Brzeziny w Brzezinach w 2008r.

 

Zarządzenie Nr 44 z dnia 22 kwietnia 2008r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 45 z dnia 22 kwietnia 2008r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 31/2008 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 marca 2008r. w sprawie ustalenia cen biletów i karnetów uprawniających do korzystania z usług Miejskiej Krytej Pływalni w Brzezinach,

Zarządzenie Nr 46 z dnia 22 kwietnia 2008r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2008 rok,

 

Zarządzenie Nr 47 z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej,

 

Zarządzenie Nr 48 z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej,

 

Zarządzenie Nr 49 z dnia 29 kwietnia 2008r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2008rok do uchwały Nr XX/42/08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 kwietnia 2008r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2008,

 

Zarządzenie Nr 50 z dnia 12 maja 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2008,

 

Zarządzenie Nr 51 z dnia 14 maja 2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej,

 

Zarządzenie Nr 52 z dnia 20 maja 2008r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2008 rok,

 

Zarządzenie Nr 53 z dnia 20 maja 2008r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „Komisją przetargową” na: „Termomodernizację budynku Urzędu Miasta Brzeziny”,

 

Zarządzenie Nr 54 z dnia 28 maja 2008r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 30/2008 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 marca 2008r. dotyczącego powołania Rady Sportu Miasta Brzeziny oraz ustalenia zasad jej działania,

 

Zarządzenie Nr 55 z dnia 28.05.2008r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2008r.,

 

Zarządzenie Nr 56 z dnia 2 czerwca 2008r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2008r. do uchwały Nr XXI/50/08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2008,

 

Zarządzenie Nr 57 z dnia 2 czerwca 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w „Zakładowym planie kont dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego i jednostki budżetowej”,

Zarządzenie Nr 58 z dnia 2 czerwca 2008r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury- Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach oraz Muzeum Regionalnego w Brzezinach za 2007 rok,

 

Zarządzenie Nr 59 z dnia 16 czerwca 2008r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych,

 

Zarządzenie Nr 60 z dnia 16.06.2008r. w sprawie powołania komisji do dokonania podziału dokumentacji wyborczej z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na archiwalną i niearchiwalną,

 

Zarządzenie Nr 61 z dnia 19.06.2008r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej, w magazynach OC na terenie miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 62 z dnia 19.06.2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2008rok,

 

Zarządzenie Nr 63 z dnia 27 czerwca 2008r. w sprawie ustalenia nieodpłatnego korzystania z usług Miejskiej Krytej Pływalni w Brzezinach w ramach akcji „Lato w mieście”,

 

Zarządzenie Nr 64 z dnia 1 lipca 2008r. w sprawie odwołania przetargu,

 

Zarządzenie Nr 65 z dnia 2 lipca 2008r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „Komisją przetargową” na: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w etapie I, etapie II i etapie III nad realizacją robót budowlanych pn.: Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Brzezinach”,

 

Zarządzenie Nr 66 z dnia 4 lipca 2008r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „Komisją przetargową” na:

„Budowę kanalizacji deszczowej i przebudowa ulic-osiedle Szydłowiec-Etap I”,

 

Zarządzenie Nr 67 z dnia 7 lipca 2008r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2008r. do uchwały Nr XXIII/64/08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2008,

 

Zarządzenie Nr 68 z dnia 9 lipca 2008r. w sprawie ogłoszenia czwartego przetargu z obniżoną ceną wywoławczą,

 

Zarządzenie Nr 69 z dnia 14 lipca 2008r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanej klęską niekorzystnych zjawisk atmosferycznych,

 

Zarządzenie Nr 70 z dnia 14 lipca 2008r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2008 rok,

 

Zarządzenie Nr 71 z dnia 14 lipca 2008r. w sprawie wprowadzenia procedur administracyjnych

 

Zarządzenie Nr 72 z dnia 18 lipca 2008r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro”,

 

Zarządzenie Nr 73 z dnia 21 lipca 2008r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji Rekrutacyjnej do przygotowania i przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze,

 

Zarządzenie Nr 74 z dnia 22 lipca 2008r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „Komisją przetargową” na: „Sporządzenie wycen nieruchomości określających ich wartości w formie operatów szacunkowych”,

 

Zarządzenie Nr 75 z dnia 22 lipca 2008r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publ8icznego, zwanej dalej „Komisją przetargową” na: 

„sporządzenie opinii określającej wartość nieruchomości przed wybudowaniem kanalizacji sanitarnej i po jej wybudowaniu w formie operatów szacunkowych w celu ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej”,

 

Zarządzenie Nr 76 z dnia 23 lipca 2008r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych i zaświadczeń,

 

Zarządzenie Nr 77 z dnia 23 lipca 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w „Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta Brzeziny”,

 

Zarządzenie Nr 78 z dnia 25 lipca 2008r. w sprawie zmian w budżecie miny Miasto brzeziny na 2008 rok,

 

Zarządzenie Nr 79 z dnia 28 lipca 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2008,

 

Zarządzenie Nr 80 z dnia 5 lipca 2008r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „Komisją przetargową” na:

„Wykonywanie remontów i konserwacji na drogach gminnych w mieście Brzeziny”,

 

Zarządzenie Nr 81 z dnia 5 sierpnia 2008r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „Komisją przetargową” na:

„Konserwacja dróg nieulepszonych w mieście Brzeziny”,

 

Zarządzenie Nr 82 z dnia 7 sierpnia 2008r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela  ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,

 

Zarządzenie Nr 83 z dnia 4 sierpnia 2008r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,

 

Zarządzenie Nr 84 z dnia 7 sierpnia 2008r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,

 

Zarządzenie Nr 85 z dnia 7 sierpnia 2008r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego

i wydawania decyzji administracyjnych,  

 

Zarządzenie Nr 86 z dnia 14 sierpnia 2008r. w sprawie powołania komisji upoważnionej do negocjacji ceny nabycia działek nr 2222/1 i 2222/4, położonych w Brzezinach przy ul. Krakówek i Słowackiego,

 

Zarządzenie Nr 87 z dnia 14 sierpnia 2008r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych i zaświadczeń,

 

Zarządzenie Nr 88 z dnia 14 sierpnia 2008r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2008r. do uchwały Nr XXIV/76/08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 5 sierpnia 2008r.

Zarządzenie Nr 88 z dnia 14 sierpnia 2008r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2008 rok do uchwały Nr XXIV/76/08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 5 sierpnia 2008r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2008,

 

Zarządzenie Nr 89 z dnia 14 sierpnia 2008r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2008 rok,

 

Zarządzenie Nr 90 z dnia 19 sierpnia 2008r. w sprawie zasad  ustalania minimalnych  stawek czynszu za dzierżawę oraz najem gminnych nieruchomości gruntowych,

 

Zarządzenie Nr 91 z dnia 26 sierpnia 2008r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Nr 3 w Brzezinach,

 

Zarządzenia Nr 92 z dnia 26 sierpnia 2008r.w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola Nr 1 w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 93 z dnia 26 sierpnia 2008r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Brzeziny w okresie od                               1 września do 31 grudnia 2008r.,

 

Zarządzenie Nr 94 z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników,

 

Zarządzenie Nr 95 z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2008r. do uchwały Nr XXV/88/08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2008,

 

Zarządzenie Nr 96 z dnia 29.08.2008r. w sprawie powołania komisji konkursowej oraz określenia Regulaminu przeprowadzania konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Regionalnego w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 97 z dnia 2 września 2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej,

 

Zarządzenie Nr 98 z dnia 4 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2008 rok,

 

Zarządzenie Nr 99 z dnia 5 września 2008r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

Zarządzenie Nr 100 z dnia 5 września 2008r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa,

 

Zarządzenie Nr 101 z dnia 5 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2008,

 

Zarządzenie Nr 102 z dnia 10 września 2008r.w sprawie ustalenia numerów porządkowych przy ul. Augusta Kordeckiego w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 103 z dnia 16 września 2008r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2008 rok,

 

Zarządzenie Nr 104 z dnia 22 września 2008r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej :Komisją przetargową” na: „Zaciągnięcie Kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu i budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2008 rok”,

 

Zarządzenie Nr 105 z dnia 25 września 2008r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2008 rok,

 

Zarządzenie Nr 106 z dnia 30 września 2008r. w sprawie powołania dyrektora Muzeum Regionalnego w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 107 z dnia 30 września 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w „Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta Brzeziny”,

 

Zarządzenie Nr 108 z dnia 30 września 2008r.w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2008r. do uchwały Nr XXVI/94/08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 25 września 2008r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2008,

 

Zarządzenie Nr 109 z dnia 30 września 2008r.w sprawie powołania komisji przetargowej,

 

Zarządzenie Nr 110 z dnia 30 września 2008r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej dla osób kierujących instytucjami kultury Gminy Miasto Brzeziny,

Zarządzenie Nr 111 z dnia 3 października 2008r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 31/2008 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 marca 2008r. dotyczącego ustalenia cen biletów i karnetów uprawniających do korzystania z usług Miejskiej Krytej Pływalni w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 112 z dnia 3 października 2008r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „Komisją przetargową” na: „Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg w mieście Brzeziny”,

 

Zarządzenie Nr 114 z dnia 10 października 2008r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „Komisją przetargową” na: Wykonanie tablicy pamiątkowej z mosiądzu oraz billboardu informacyjnego na zadanie: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzezinach”,

 

Zarządzenie Nr 115 z dnia 14 października 2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej,

 

Zarządzenie Nr 116 z dnia 15 października 2008r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowywania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „Komisją przetargową” na: „Opróżnianie koszy ulicznych z terenu miasta Brzeziny”,

 

Zarządzenie Nr 117 z dnia 17 października 2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej,

 

Zarządzenie Nr 118 z dnia 20 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2008r0k,

 

Zarządzenie Nr 119 z dnia 23 października 2008r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2008rok do uchwały Nr XXVII/116/08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 23 października 2008roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2008,

 

Zarządzenie Nr 120 z dnia 23 października 2008r. w sprawie upoważnienia do podpisywania upomnień,

 

Zarządzenie Nr 121 z dnia 23 października 2008r. w sprawie upoważnienia do podpisywania upomnień,

Zarządzenie Nr 122 z dnia 23 października 2008r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej,

 

Zarządzenie Nr 123 z dnia 27 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2008,

 

Zarządzenie Nr 124 z dnia 27 października 2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej,

 

Zarządzenie Nr 125 z dnia 3 listopada 2008r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2008r.,

 

Zarządzenie Nr 126 z dnia 7 listopada 2008r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „Komisją przetargową” na:

„Zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Brzeziny”,

 

Zarządzenie Nr 128 z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie odwołania i powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „Komisją przetargową” na:” Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg w mieście Brzeziny”,

 

Zarządzenie Nr 129 z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „Komisją przetargową” na:” Podejmowanie działań na rzecz ochrony bezdomnych zwierząt w mieście Brzeziny”,

 

Zarządzenie Nr 130 z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 131 z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie układu wykonawczego

Budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2008r. do uchwały Nr XXVIII/129/08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2008,

 

Zarządzenie Nr 133 z dnia 24 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w „Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta Brzeziny”,

 

Zarządzenie Nr 134 z dnia 24 listopada 2008r. w sprawie upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu Burmistrza Miasta,

Zarządzenie Nr 135 z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie upoważnienia do przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych oraz odbierania oświadczenia majątkowego,

 

Zarządzenie Nr 136 z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 3 w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 137 z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2008,

 

Zarządzenie Nr 138 z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Miasto Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 138a z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „Komisją przetargową” na: Konserwacja oświetlenia ulicznego w mieście Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 139 z dnia 1 grudnia 2008r. w sprawie powołania zakładowej komisji inwentaryzacyjnej,

 

Zarządzenie Nr 140 z dnia 1 grudnia 2008r. w sprawie powołania zespołu spisowego,

 

Zarządzenie Nr 142 z dnia 1 grudnia 2008r. w sprawie powołania zespołu spisowego,

 

Zarządzenie Nr 143 z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za lokale użytkowe znajdujące się w budynkach mieszkalnych zarządzanych przez Gminę Miasto Brzeziny oraz pomieszczeń użytkowych (garaży) znajdujących się przy ul. Świętej Anny 33/35 i przy                              ul. Świętej Anny 14 w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 144 z dnia 8 grudnia 2008r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny  Komisji Rekrutacyjnej do przygotowania i przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze,

 

Zarządzenie Nr 145 z dnia 8 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro”,

 

Zarządzenie Nr 146 z dnia 8 grudnia 2008r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2008rok,

 

Zarządzenie Nr 147 z dnia 8 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Brzeziny Regulaminu przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków,

 

Zarządzenie Nr 148 z dnia 8 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia Regulaminu Konkursu na „Najładniejszy wystrój świąteczny witryn sklepowych, nieruchomości i budynków użyteczności publicznej”,

 

Zarządzenie Nr 149 z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie powołania Rady Bibliotecznej przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 150 z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2008,

 

Zarządzenie Nr 151 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „Komisją przetargową” na: ”Wykonywanie konserwacji, remontów i utrzymanie zieleni miejskiej w Brzezinach”,

 

Zarządzenie Nr 152 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2008rok”,

 

Zarządzenie Nr 153 z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie powierzenia Pani  Agnieszce Gaździe stanowiska dyrektora Przedszkola Nr 3 w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 154 z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Brzeziny w okresie od 1 stycznia 2009r. do dnia wejścia w życie „Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Brzeziny w 2009 roku”,

 

Zarządzenie Nr 155 z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2008 ,

 

Zarządzenie Nr 156 z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2008 rok,

 

Zarządzenie Nr 157 z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2008 rok do uchwały Nr XXIX/140/08  Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2008,

 

Zarządzenie Nr 158 z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 159 z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2008,

 

Zarządzenie Nr 160 z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na rok 2009,

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 17.04.2009
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony

do góry