Urząd Miasta Brzeziny

Wykaz zarządzeń - 2007 rok

WYKAZ ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA – 2007r.

 

Zarządzenie Nr 1 z dnia 5 stycznia 2007r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „Komisją przetargową” na: Zarządzanie składowiskiem odpadów komunalnych w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 2 z dnia 8 stycznia 2007r. w sprawie powołania komisji upoważnionej do negocjacji ceny nabycia gruntów przeznaczonych pod drogę – ul. Słoneczną od właścicieli działek: 306/1, 309/1, 309/2,

 

Zarządzenie Nr 3 z dnia 8 stycznia 2007r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty, wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej,

 

Zarządzenie Nr 4 z dnia 17 stycznia 2007r. w sprawie zmiany składu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 5 z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „Komisją przetargową” na: Modernizację węzła cieplnego, technologia i automatyka w Gimnazjum w Brzezinach przy ul. Bohaterów Warszawy 4”,

 

Zarządzenie Nr 6 z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie ustalenia numerów porządkowych przy ul. Jarzębinowej w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 7 z dnia 05 lutego 2007r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji Rekrutacyjnej do przygotowania i przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze,

 

Zarządzenie Nr 8 z dnia 12 lutego 2007r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „Komisją przetargową na: „Konserwację dróg nieulepszonych w mieście Brzeziny”,

 

Zarządzenie Nr 9 z dnia 12 lutego 2007r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2007rok,

 

Zarządzenie Nr 10 z dnia 26 luty 2007r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2007r.,

 

Zarządzenie Nr 11 z dnia 1 marca 2007r. w sprawie zmiany składu Komisji rekrutacyjnej do przygotowania i przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze,

 

Zarządzenie Nr 11 a z dnia  1 marca 2007r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji Rekrutacyjnej do przygotowania i przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze,

 

Zarządzenie Nr 12 z dnia 1 marca 2007r. w sprawie powołania zastępcy Burmistrza Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 13 z dnia 1 marca 2007r. w sprawie wprowadzenia zmian w „Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta Brzeziny”,

 

Zarządzenie Nr 14 z dnia 5 marca 2007r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2007r do uchwały Nr V/14/07 Rady Miasta Brzeziny z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2007,

 

Zarządzenie Nr 15 z dnia 7 marca 2007r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „Komisją przetargową” na: „Wykonywanie remontów i konserwacji na drogach gminnych w mieście Brzeziny”,

 

Zarządzenie Nr 16 z dnia 8 marca 2007r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „Komisją przetargową” na: „Wykonanie map do celów prawnych wraz z projektem podziału działek oraz wykonaniem map do celów projektowych”,

 

Zarządzenie Nr 17 z dnia 12 marca 2007r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „Komisją przetargową” na : „Zamiatanie jezdni ulic na terenie miasta Brzeziny”,

 

Zarządzenie Nr 18 z dnia 13 marca 2007r. w sprawie zmiany składu komisji upoważnionej do negocjacji ceny nabycia gruntów przeznaczonych pod drogę – ul. Słoneczną od właścicieli działek: 306/1, 309/1, 309/2,

 

Zarządzenie Nr 19 z dnia 14.03.2007r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2007r,

 

Zarządzenie Nr 20 z dnia 14 marca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych,

 

Zarządzenie Nr 21 z dnia 16 marca 2007r. w sprawie powołania operatora systemu informatycznego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 22 z dnia 20 marca 2007r. w sprawie wprowadzenia zmian w „Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta Brzeziny”,

 

Zarządzenie Nr 23 z dnia 21 marca 2007r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „Komisją przetargową” na: „Przebudowę ulicy Sasanek w Brzezinach”,

 

Zarządzenie Nr 24 z dnia 23 marca 2007r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „Komisją przetargową” na: „Przebudowę ulicy Chryzantem w Brzezinach”,

 

Zarządzenie Nr 25 z dnia 23 marca 2007r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2007r.,

 

Zarządzenie Nr 26 z dnia 30 marca 2007r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „Komisją przetargową” na : „Budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Nowej i w części ul. Krakówek, Waryńskiego w Brzezinach”,

 

Zarządzenie Nr 27 z dnia 30 marca 2007r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2007r. do uchwały Nr VI/24/07 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 marca 2007r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2007,

 

Zarządzenie Nr 28 z dnia 30 marca 2007r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2007r.,

 

Zarządzenie Nr 29 z dnia 17 kwietnia 2007r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „Komisją przetargową” na: „Wybór banku prowadzącego kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Miasto Brzeziny i jej jednostek organizacyjnych”,

Zarządzenie Nr 30 z dnia 19 kwietnia 2007r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 31 z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie ustalenia cen biletów i karnetów uprawniających do korzystania z usług Miejskiej Krytej Pływalni w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 32 z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2007r do uchwały Nr VII/31/07 Rady Miasta Brzeziny z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2007,

 

Zarządzenie Nr 33 z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „Komisją przetargową” na: „Sporządzenie wycen nieruchomości określających ich wartości w formie operatów szacunkowych”,

 

Zarządzenie Nr 34 z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2007r.,

 

Zarządzenie Nr 35 z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 36 z dnia 2 maja 2007r. w sprawie wprowadzenia zmian w „Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta Brzeziny”,

 

Zarządzenie 37 z dnia 7 maja 2007r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej,

 

Zarządzenie Nr 38 z dnia 9 maja 2007r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej  „Komisją przetargową” na : „Zakup z dostawą materiałów drogowych”,

 

Zarządzenie Nr 39 z dnia 10.05.2007r. w sprawie zaniechania podwyższania czynszu najmu w roku 2007,

 

Zarządzenie Nr 40 z dnia 14 maja 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej,

 

Zarządzenie Nr 41 z dnia 14 maja 2007r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń rodzinnych,

 

Zarządzenie Nr 42 z dnia 14 maja 2007r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa,

 

Zarządzenie Nr 43 z dnia 15 maja 2007r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów wykorzystywanych na cele mieszkaniowe,

 

Zarządzenie Nr 44 z dnia 15 maja 2007r. w sprawie wprowadzenia zmian w „Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta Brzeziny”,

 

Zarządzenie Nr 45 z dnia 21 maja 2007r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2007r.,

 

Zarządzenie Nr 46 z dnia 21 maja 2007r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2007 rok,

 

Zarządzenie Nr 47 z dnia 22 maja 2007r. w sprawie zatwierdzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 48 z dnia 25 maja 2007r. w sprawie powołania komisji przetargowej,

 

Zarządzenie Nr 49 z dnia 25 maja 2007r.w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty, wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej,

 

Zarządzenie Nr 50 z dnia 30 maja 2007r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2007 rok,

 

Zarządzenie Nr 51 z dnia 5 czerwca 2007r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gimnazjum w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 52 z dnia 6 czerwca 2007r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2007rok do uchwały Nr VIII/40/07 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 maja 2007roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2007,

Zarządzenie Nr 53 z dnia 18 czerwca 2007r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2007 rok,

 

Zarządzenie Nr 54 z dnia 21 czerwca 2007r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 48/2007 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 maja 2007r. w sprawie powołania komisji przetargowej,

 

Zarządzenie Nr 55 z dnia 22 czerwca 2007r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanej klęską niekorzystnych zjawisk atmosferycznych,

 

Zarządzenie Nr 56 z dnia 25 czerwca 2007r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „Komisją przetargową” na:

„Remont, naprawy dachu, wentylacji grawitacyjnej-dobudowy kominów oraz instalacji odgromowej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brzezinach”,

 

Zarządzenie Nr 57 z dnia 26.06.2007r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji Rekrutacyjnej do przygotowania i przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze,

 

Zarządzenie Nr 58 z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych,

 

Zarządzenie Nr 59 z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 60 z dnia 29 czerwca 2007r.w sprawie powołania zastępcy Burmistrza Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 61 z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie wprowadzenia zmian w „Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta Brzeziny”,

 

Zarządzenie Nr 62 z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2007rok,

 

Zarządzenie Nr 63 z dnia  9 lipca 2007r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2007r. do uchwały Nr IX/45/07 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2007,

 

Zarządzenie Nr 65 z dnia 13 lipca 2007r. ustalające termin składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju,

 

Zarządzenie Nr 66 z dnia 16 lipca 2007r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 67 z dnia 18 lipca 2007r. w sprawie powołania komisji do dokonania podziału dokumentacji wyborczej z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego na archiwalną i niearchiwalną,

 

Zarządzenie Nr 68 z dnia 18 lipca 2007r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego ds. Aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Brzeziny na lata 2007-2020,

 

Zarządzenie Nr 69 z dnia 19 lipca 2007r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2007 rok,

 

Zarządzenie Nr 70 z dnia 23 lipca 2007r. w sprawie wprowadzenia zmian w „Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 71 z dnia 23 lipca 2007r. w sprawie powołania zespołu do opracowania projektu Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 72 z dnia 30 lipca 2007r. w sprawie nadania Regulaminu pracy komisji przetargowej powoływanej w Urzędzie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 73 z dnia 30 lipca 2007r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „Komisją przetargową” na: „Remont dachu zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Brzezinach”,

 

Zarządzenie Nr 74 z dnia 1 sierpnia 2007r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „Komisją przetargową” na: „Sporządzenie wycen nieruchomości określających ich wartości w formie operatów szacunkowych”,

 

Zarządzenie Nr 75 z dnia 6 sierpnia 2007r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Brzeziny,

Zarządzenie Nr 76 z dnia 7 sierpnia 2007r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „Komisją przetargową” na : Konserwację dróg nieulepszonych w mieście Brzeziny”,

 

Zarządzenie Nr 79 z dnia 16 sierpnia 2007r. w sprawie zapewnienia pracownikom Urzędu Miasta Brzeziny bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,

 

Zarządzenie Nr 80 z dnia 16 sierpnia 2007r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Brzeziny „Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych”,

 

Zarządzenie Nr 81 z dnia 16 sierpnia 2007r. w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa Urzędu Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 82 z dnia 20 sierpnia 2007r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,

 

Zarządzenie Nr 83 z dnia 20 sierpnia 2007r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2007 rok,

 

Zarządzenie Nr 84 z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 85 z dnia 31 sierpnia 2007r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2007rok,

 

Zarządzenie Nr 86 z dnia 5 września 2007r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2007rok do uchwały Nr XI/59/07 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 sierpnia 2007r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2007,

 

Zarządzenie Nr 87 z dnia 10 września 2007r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2007 rok,

 

Zarządzenie Nr 88 z dnia 12 września 2007r. w sprawie wprowadzenia w zarządzaniu kryzysowym miasta stałych dyżurów telefonicznych, pełnionych przez pracowników Urzędu Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 89 z dnia 12 września 2007r. zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2007 rok,

 

Zarządzenie Nr 90 z dnia 12 września 2007r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „Komisją przetargową” na: „Opracowanie programu rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych miasta Brzeziny”,

 

Zarządzenie Nr 91 z dnia 18 września 2007r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2007r. do uchwały Nr XII/73/07 Rady Miasta Brzeziny z dnia 13 września 2007r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2007,

 

Zarządzenie Nr 92 z dnia 18 września 2007r. w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu,

 

Zarządzenie Nr 93 z dnia 20 września 2007r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2007rok,

 

Zarządzenie Nr 94 z dnia 26 września 2007r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „Komisją przetargową” na:

„Budowę Przedszkola Nr 1 w Brzezinach”,

 

Zarządzenie Nr 95 z dnia 27 września 2007r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2007rok,

 

Zarządzenie Nr 96 z dnia 27 września 2007r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień  21 października 2007r.,

 

Zarządzenie Nr 96a z dnia 27 września 2007r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007r.

 

Zarządzenie Nr 96 b z dnia 27 września 2007r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych

Na dzień 21 października 2007r.

 

Zarządzenie Nr 97 z dnia 28 września 2007r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 98 z dnia 28 września 2007r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2007 rok,

 

Zarządzenie Nr 99 z dnia 2 października 2007r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa,

 

Zarządzenie Nr 100 z dnia 4 października 2007r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „Komisją przetargową” na: „Wykonanie prac polegających na wycince, frezowaniu, nasadzeniu drzew na terenie miasta Brzeziny”,

 

Zarządzenie Nr 101 z dnia 5 października 2007r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „Komisją przetargową” na: „Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych w mieście Brzeziny”,

 

Zarządzenie Nr 102 z dnia 5 października 2007r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „Komisją przetargową” na: „Pełnienie funkcji inwestora zastępczego-koordynatora nad realizacją inwestycji pn.: „Budowa Przedszkola Nr 1 w Brzezinach”,

 

Zarządzenie Nr 103 z dnia 5 października 2007r. w sprawie wprowadzenia zmian w Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 104 z dnia 9 października 2007r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „Komisją przetargową” na: „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2007rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań”,

 

Zarządzenie Nr 105 z dnia 11 października 2007r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „Komisją przetargową” na: „Opróżnianie koszy ulicznych z terenu miasta Brzeziny”,

 

Zarządzenie Nr 106 z dnia 11 października 2007r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej  „Komisją przetargową” na: „Sporządzenie wycen nieruchomości określających ich wartości w formie operatów szacunkowych”

 

Zarządzenie Nr 107 z dnia 11 października 2007r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2007 rok,

 

Zarządzenie Nr 108 z dnia 17 października 2007r w sprawie zmiany składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w Brzezinach powołanej do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007r.

 

Zarządzenie Nr 109 z dnia 17 października 2007r w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2007,

 

Zarządzenie Nr 110 z dnia 23 października 2007r. w sprawie wprowadzenia w zarządzaniu kryzysowym miasta stałych dyżurów telefonicznych, pełnionych przez pracowników Urzędu Miasta Brzeziny.

 

Zarządzenie Nr 111 z dnia 23 października 2007r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2007r.

 

Zarządzenie Nr 112 z dnia 26 października 2007r. w sprawie powołania zastępcy Burmistrza Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 114 z dnia 26 października 2007r. w sprawie powierzenia prowadzenia określonych spraw Gminy Miasto Brzeziny i upoważnienia do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, postanowień oraz zaświadczeń,

 

Zarządzenie Nr 115 z dnia 6 listopada 2007r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2007r. do uchwały Nr XIV/84/07 Rady Miasta Brzeziny z dnia 25 października 2007r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2007.

 

Metadane

Data publikacji : 16.01.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony

do góry