Urząd Miasta Brzeziny

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA – 2005r.

 

 

Zarządzenie Nr 1 z dnia 10.01.2005r. sprawie: nadania Regulaminu pracy komisji przetargowej powoływanej w Urzędzie Miasta w Brzezinach.

 

Zarządzenie Nr 2 z dnia 10.01.2005r. w sprawie  powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „Komisją przetargową” na : Budowę kanalizacji deszczowej i drogi w ul. Kulczyńskiego, Berlinga, Mrockiej, Kilińskiego i Reymonta.

 

Zrządzenie Nr 3 z dnia 10.01.2005r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „Komisją przetargową” na : Wykonanie remontów i konserwacji na drogach gminnych mieście Brzeziny.

 

Zarządzenie Nr 4 z dnia 14.01.2005r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzezinach.

 

Zarządzenie Nr 5 z dnia 14.01.2005r. w sprawie powołania zespołu ds. realizacji zadań akcji ”Przejrzysta  Polska  2005 „ .

 

Zarządzenie Nr 6 z dnia 31.01.2005r. w sprawie wprowadzenia zmian w instrukcji w sprawie obiegu dokumentów finansowo – księgowych i ewidencji środków rzeczowych w Urzędzie[B1]    Miasta  Brzeziny.

 

Zarządzenie Nr 7 z dnia 07.02.2005r. w sprawie obniżenia wywoławczej wysokości czynszu w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym  na oddanie w najem  nieruchomości zabudowanej o pow. 60 m2 stanowiącej część działki nr 2511/3, położonej przy ul. Lasockich 2/10.

 

Zarządzenie Nr 8 z dnia 08.02.2005r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2005r.

 

Zarządzenie Nr 9 z dnia 14.02.2005r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny  komisji do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego , zwanej dalej „Komisją przetargową” na : zamiatanie jezdni, ulic na terenie  miasta Brzeziny „.

 

Zarządzenie Nr 10 z dnia 14.02.2005r. w sprawie zmiany składu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „.

 

Zarządzenie Nr 11 z dnia 14.02.2005r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2005r.

 

Zrządzenie Nr 12 z dnia 17.02.2005r. w sprawie odwołania i powołania w Urzędzie Miasta         Brzeziny  komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : Zakup materiałów biurowych dla Urzędu Miasta „.

 

Zarządzenie Nr 13 z dnia 18.02.2005r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zwanej dalej „Komisją przetargową „ na : Wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej określającej warunki hydrogeologiczne w rejonie składowiska stałych odpadów komunalnych w Brzezinach „.

 

Zarządzenie Nr 14 z dnia 18.02.2005r. w sprawie powołania Komisji Doradczej przy Burmistrzu Miasta Brzeziny ds. zaopiniowania wniosków – ofert o przyznanie w 2005r. dotacji ze środków publicznych.

 

Zarządzenie Nr 15 z dnia 21.02.2005r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2005rok.

 

Zarządzenie Nr 16 z dnia 24.02.2005r. w sprawie powołania Pełnomocnika Burmistrza ds. przeciwdziałania alkoholizmowi .

 

Zarządzenie Nr 17 z dnia 25.02.2005r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „ Komisją przetargową „ na : Konserwację dróg nieulepszonych w mieście Brzeziny „.

 

Zarządzenie Nr 18 z dnia 01.03.2005r. w sprawie odwołania i powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny  „Komisji przetargowej” do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :” Budowę oświetlenia ulicznego w Brzezinach w ul. Dąbrowskiego, od ul. Sienkiewicza do ul. Okrzei „.

 

Zarządzenie  Nr 19 z dnia 02.03.2005r. w sprawie zaniechania podwyższenia czynszu dzierżawnego w roku 2005r.

 

Zarządzenie Nr 20 z dnia 02.03.2005r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

 

Zarządzenie Nr 21 z dnia 02.03.2005r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

 

Zarządzenie Nr 22 z dnia 02.03.2005r. w sprawie powołania komisji przetargowej .

 

Zarządzenie Nr 23 z dnia 02.03.2005r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

 

Zarządzenie Nr 24 z dnia 02.03.2005r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2005r.

 

Zarządzenie Nr 25 z dnia 02.03.2005r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2004r. w zakresie dochodów i wydatków określonych w uchwale Nr XXX/8/05  Rady Miasta Brzeziny z dnia 28.02.2005r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2005r.

 

Zarządzenie Nr 26 z dnia 04.03.2005r. w sprawie odwołania i  powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : Wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej określającej warunki  hydrogeologiczne w rejonie składowiska stałych odpadów komunalnych w Brzezinach .

 

Zarządzenie NR 27 z dnia 09.03.2005r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „ Komisją przetargową „ na : Termomodernizację budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach „.

 

Zarządzenie Nr 28 z dnia 16.03. 2005r. w  sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2005r.

 

Zarządzenie Nr 29 z dnia 31.03.2005r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2005r.

 

Zarządzenie Nr 30 z dnia 04.04.2005r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej.

 

Zarządzenie Nr 31 z dnia 04.04.2005r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2005r. w zakresie wydatków określonych w uchwale Nr XXXI/15/05 Rady Miasta Brzeziny z dnia 31.03.2005r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2005r.

 

Zarządzenie Nr 32 z dnia 05.04.2005r. w sprawie określenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta Brzeziny.

 

Zarządzenie Nr 33 z dnia 14.04.2005r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

 

Zarządzenie Nr 34 z dnia 14.04.2005r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

 

Zarządzenie Nr 35 z dnia 14.04.2005r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2005r.

 

Zarządzenie Nr 36 z dnia 15.04.2005r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów wykorzystywanych  na cele mieszkaniowe.

 

Zarządzenie Nr 37 z dnia 15.04.2005r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „Komisją przetargową” na : Wykonywanie wycen nieruchomości.

 

Zarządzenie Nr 38 z dnia 19.04.2005r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „Komisją przetargowa” na : Termomodernizację budynku Przedszkola nr  3 w Brzezinach przy ul. Moniuszki nr 15 „.

 

 

Zarządzenie NR 39 z dnia 20.04.2005r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej w mieście Brzeziny .

 

Zarządzenie Nr 40 z dnia 20.04.2005r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „ Komisją przetargową „ na : Budowę odkrytego boiska sportowego w Brzezinach przy ul .Sportowej Nr 1 „.

 

Zarządzenie Nr 41 z dnia 20.04.2005r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „Komisją przetargowa „ na : Dostawę kostki brukowej betonowej, krawężników drogowych betonowych, obrzeży betonowych”.

 

Zarządzenie Nr 42 z dnia 21.04.2005r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Brzeziny.

 

Zrządzenie Nr 43 z dnia 04.05.2005r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2005r. w zakresie dochodów i wydatków określonych w uchwale Nr XXXII/28/05 Rady Miasta  Brzeziny z dnia 26 kwietnia 2005r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2005r.

 

Zarządzenie Nr 44 z dnia 04.05.2005r. w sprawie wprowadzenia zmian w „Instrukcji” w sprawie obiegu dokumentów finansowo – księgowych i ewidencji środków rzeczowych w Urzędzie Miasta Brzeziny.

 

Zarządzenie Nr 45 z dnia 05.05.2005r. w sprawie zmian zarządzenia nr 36 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 15.04.2005r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów wykorzystywanych na cele mieszkaniowe.

 

Zarządzenie Nr 46 z dnia 05.05.2005r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta Brzeziny.

 

 

Zarządzenie Nr 47 z dnia 05.05.2005r. w sprawie wprowadzenia zmian w  „Instrukcji „ w sprawie obiegu  dokumentów finansowo – księgowych i ewidencji środków rzeczowych w Urzędzie Miasta Brzeziny.

 

Zarządzenie Nr 48 z dnia 05.05.2005r. w sprawie przeprowadzenia ćwiczenia  NT.” Współdziałanie służb ratowniczych miasta Brzeziny  i  powiatu brzezińskiego podczas ewakuacji budynku  administracyjnego wskutek zagrożenia bezpieczeństwa pracowników i interesantów „.

 

Zarządzenie Nr 49 z dnia 05.05.2005r. w sprawie organizacji, uruchomienia i funkcjonowania na terenie miasta Brzeziny  „ Stałego dyżuru ”na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

 

Zarządzenie Nr 50 z dnia 05.05.2005r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2005r.

 

Zarządzenie Nr 51 z dnia 10.05.205r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2005r.

 

Zarządzenie Nr 52 z dnia 20.05.2005r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia  publicznego, zwanej dalej „Komisją przetargową” na : Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brzezinach przy ul. Moniuszki 21  - etap III docieplenie ścian budynku głównego i pawilonu typu TUR „.

 

Zarządzenie Nr 53 z dnia 23.05.2005r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „Komisją przetargową „ na : Przebudowę nawierzchni asfaltowej w ulicach : Konstytucji 3 Maja, Bohaterów Warszawy, Lasockich w Brzezinach.

 

Zarządzenie Nr 54 z dnia 27.05.2005r. w sprawie zasad ewakuacji pracowników i interesantów z budynków  administracyjnych przy ul. Sienkiewicza 16,11 i 14 znajdujących się w zarządzaniu Urzędu Miasta Brzeziny.

 

Zarządzenie Nr 55 z dnia 27.05.2005r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z przystanków  na drogach gminnych oraz z wiat przystankowych na innych drogach publicznych na terenie miasta Brzeziny przez przedsiębiorców wykonujących przewozy regularne oraz trybu wnoszenia opłat z tego tytułu .

 

Zarządzenie Nr 56 z dnia 03.06.2005r.  w sprawie zmiany numerów porządkowych na ulicy Polnej w Brzezinach.

 

Zarządzenie Nr 57 z dnia 03.06.2005r.w sprawie zmiany numerów porządkowych na ulicy Leśnej w Brzezinach.

 

Zarządzenie Nr 58 z dnia 03.06.2005r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „Komisją  przetargową „ na : Opracowanie projektu zmian w studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

 

Zarządzenie Nr 59 z dnia 03.06.2005r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2005r.

 

Zarządzenie Nr 60 z dnia  07.06.2005r. w sprawie układu wykonawczego budżetu  Gminy Miasto Brzeziny na 2005rok w zakresie dochodów  i wydatków określonych w uchwale Nr XXXIII/32/05 Rady Miasta Brzeziny z dnia 31 maja 2005r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2005rok.

 

Zarządzenie Nr 61 z dnia 15.06.2005r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.

 

Zarządzenie Nr 62 z dnia 15.06.2005r. w sprawie powołania Komisji Doradczej do opiniowania wniosków  o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszka łych na terenie miasta Brzeziny.

 

Zarządzenie Nr 63 z dnia 15.06.2005r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2005rok.

 

Zarządzenie Nr 64 z dnia 24.06.2005r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „Komisją przetargową „ na : Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego termomodernizacji budynku szkoły podstawowej nr 2 w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 17

 

Zarządzenie Nr 65 z dnia 24.06.2005r. w sprawie zmiany numerów porządkowych na ulicy

Dąbrowskiego w Brzezinach.

 

Zarządzenie Nr 66 z dnia 30.06.2005r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2005rok

 

 

Zarządzenie Nr 67 z dnia 06.07.2005r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „Komisją przetargową „ na  : Konserwację dróg nieulepszonych w mieście Brzeziny „ .

 

Zarządzenie Nr 68 z dnia 06.07.2005r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „ Komisją przetargową” na : „Wykonywanie remontów i konserwacji na drogach gminnych w mieście Brzeziny „.

 

 

Zarządzenie Nr 69 z dnia 06.07.2005r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Zarządzenie Nr 70 z dnia 06.07.2005r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2005rok w zakresie dochodów i wydatków określonych w uchwale Nr XXXIV/42/05 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 czerwca 2005roku w sprawie zmian budżetu zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2005rok.

 

Zarządzenie Nr 71 z dnia 06.07.2005r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla  nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Zarządzenie Nr 72 z dnia 06.07.2005r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

 

Zarządzenie Nr 73 z dnia 06.07.2005r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Zarządzenie Nr 74 z dnia 06.07.2005r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Zarządzenie Nr 75 z dnia 06.07.2005r. w  sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Zarządzenie Nr 76 z dnia 06.07.2005r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Zarządzenie Nr 77 z dnia 14.07.2005r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny

na 2005r.

 

Zarządzenie Nr 78 z dnia 14.07.2005r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla

nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Zarządzenie Nr 79 z dnia 14.07.2005r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla

Nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Zarządzenie Nr 80 z dnia 14.07.2005r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Zarządzenie Nr 81 z dnia 18.07.2005r. w sprawie powołania zastępcy Burmistrza Miasta Brzeziny.

 

Zarządzenie Nr 82 z dnia 18.07.2005r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „Komisją przetargową” na: Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego rozdziału kanalizacji deszczowej – zlewnia nr 1 w Brzezinach obejmujący ulice: Modrzewskiego, Głowackiego, Kulczyńskiego.

 

Zarządzenie Nr 83 z dnia 18.07.2005r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Zarządzenie Nr 84 z dnia 18.07.2005r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla  nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Zarządzenie Nr 85 z dnia 18.07.2005r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

 

Zarządzenie NR 86 z dnia 18.07.2005r. w sprawie wprowadzenia zmian w „Instrukcji” w sprawie obiegu dokumentów finansowo-księgowych i ewidencji środków rzeczowych w Urzędzie Miasta Brzeziny.

 

Zarządzenie Nr 87 z dnia 19.07.2005r. w sprawie obniżenia wywoławczej wysokości czynszu w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na oddanie w najem nieruchomości zabudowanych położonych przy ul. Łódzkiej 35.

 

Zarządzenie Nr 88 z dnia 19.07.2005r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej  dalej „Komisją przetargową” na :”Zakup sprzętu komputerowego i serwera plików”.

 

Zarządzenie Nr 89 z dnia 20.07.2005r. w sprawie powołania w €rzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „Komisją przetargową” na: ”Wykonywanie wycen nieruchomości”.

 

Zarządzenie Nr 89a z dnia 20.07.2005r. w sprawie wprowadzenia procedury corocznego wydawania informatora budżetowego pt. Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy.

 

Zarządzenie Nr 90 z dnia 25.07.2005r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2005r.

 

Zarządzenie Nr 91 z dnia 25.07.2005r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Zarządzenie Nr 92 z dnia 25.07.2005r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Zarządzenie Nr 93 z dnia 25.07.2005r. w sprawie obniżenia wywoławczej wysokości czynszu w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na oddanie w dzierżawę targowiska miejskiego.

 

Zarządzenie Nr 94 z dnia 26.07.2005r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej ”Komisją przetargową” na: „Zakup z dostawą materiałów drogowych”.

 

Zarządzenie Nr 95 z dnia 27.07.2005r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania postępowania o udzielenie o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „Komisją przetargową” na: ”Modernizację węzła cieplnego w szkole podstawowej nr 2 w Brzezinach przy ul .Sienkiewicza 17 „.

 

Zarządzenie Nr 96 z dnia 27.07.2005r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „Komisją przetargową” na: „Przebudowę trybun na stadionie w Brzezinach przy ul.  Sportowej nr 1 „ .

 

Zarządzenie Nr 97 z dnia 27.07.2005r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „Komisją przetargową „ na : „Budowę kanalizacji deszczowej wokół budynku szkoły podstawowej nr 1 w Brzezinach „ .

 

Zarządzenie Nr 98 z dnia 29.07.2005r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych klęską  żywiołową .

 

Zarządzenie Nr 99 z dnia 29.07.2005r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2005 rok.

 

Zarządzenie Nr 100 z dnia 05.08.2005r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji .

 

Zarządzenie Nr 101 z dnia 22.08.2005r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2005rok.

 

Zarządzenie Nr 102 z dnia 24.08.2005r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „Komisją przetargową „ na : „Remont płyty boiska międzyszkolnego przy ul.Sienkiewicza i Bohaterów Warszawy w Brzezinach „ .

 

Zarządzenie Nr 103 z dnia 30.08.20056r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Brzeziny .

 

 

Zarządzenie Nr 103 a z dnia 30.08.2005r. w prawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Brzeziny oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

 

Zarządzenie Nr 104 z dnia 02.09.2005r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005r.

 

Zarządzenie Nr 105 z dnia 05.09.2005r. w sprawie zmiany składu komisji do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „ Komisją przetargową „ na Zakup sprzętu komputerowego i serwera plików „.

 

Zarządzenie Nr 106 z dnia 05.09.2005r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dale „Komisją przetargową „ na: Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego pn. : „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowej i w części ul. Krakówek, Waryńskiego w Brzezinach „.

 

Zarządzenie Nr 107 z dnia 05.09.2005r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2005rok do uchwały Nr XXXV/57/05 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2005rok.

 

Zarządzenie Nr 108 z dnia 07.09.2005r. w sprawie wprowadzenia zmian w  Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Brzeziny .

 

Zarządzenie Nr 109 z dnia 07.09.2005r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2005rok.

 

Zarządzenie Nr 110 z dnia 12.09.2005r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

 

Zarządzenie Nr 111 z dnia 12.09.2005r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji Rekrutacyjnej do przygotowania i przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

 

Zarządzenie Nr 112 z dnia 16.09.2005r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „Komisją przetargową „ na: „Wykonanie mapy prawnej z projektem podziału działek „ .

 

Zarządzenie Nr  113 z dnia 16.09.2005r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 09 października 2005r.

 

Zarządzenie Nr 114 z dnia 19 .09.2005r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2005 rok.

 

Zarządzenie Nr 115 z dnia 23.09.2005r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „Komisją przetargowa „ na :”Opróżnianie koszy ulicznych z terenu miasta Brzeziny „.

 

Zarządzenie Nr 116 z dnia 27.09.2005r. w sprawie odwołania i powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ”Przebudowę trybun na stadionie w Brzezinach przy ul .Sportowej  nr 1”.

 

Zarządzenie Nr 117 z dnia 27.09.2005r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2005 rok.

 

Zarządzenie Nr 118 z dnia 30.09.2005r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „Komisją przetargową „ na :”Zaprojektowanie i wykonanie elektronicznej wagi samochodowej o zakresie ważenia do 40 Mg, najazdowej, pomost 10x3 m, na składowisku odpadów komunalnych w Brzezinach przy ul. Łódzkiej „.

 

Zarządzenie Nr 119 z dnia 30.09.2005r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Miasta Brzeziny .

 

Zarządzenie Nr 120 z dnia 30.09.2005r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2005 rok.

 

Zarządzenie Nr 121 z dnia 30.09.205r. w sprawie powołania komisji przetargowej .

 

Zarządzenie Nr 122 z dnia 04.10.2005r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „Komisją przetargową” na zadania :

1.”Budowa dodatkowych kratek ściekowych w pomieszczeniach szatniowo – rozbieralnych  w obiekcie Miejskiej Krytej Pływalni w Brzezinach” .

2.”Modernizacja:instalacji wentylacji nawiewnej i wywiewnej pomieszczeń halu, szatni oraz pomieszczenia technicznego podbasenia w obiekcie Miejskiej Krytej Pływalni  w Brzezinach” .

 

Zarządzenie Nr 123 z dnia 05.10.2005r. w sprawie powołania komisji do oceny prac konkursowych „Moje Miasto w Internecie” .

 

Zarządzenie Nr 124 z dnia 10.10.2005r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2005rok.

 

Zarządzenie Nr 125 z dni a 10.10.2005r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „Komisją przetargową” na: „Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg w mieście Brzeziny „.

 

Zarządzenie Nr 126 z dnia 12.10.2005r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Miasto Brzeziny  na 2005rok do uchwały Nr XXXVI/65/05 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30września 2005r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2005 rok.

 

Zarządzenie Nr 127 z dnia 17.10.2005r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej  „Komisją przetargową” na: ”Drukowanie Tygodnika Samorządowego „.

 

Zarządzenie Nr 128 z dnia 27.10.2005r. w sprawie powołania komisji przetargowej .

 

Zarządzenie Nr 129 z dnia 27.10.2005r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

 

Zarządzenie Nr 130 z dnia 27.10.2005r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „Komisją przetargowa” na: „Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2.000.000,00 zł .przeznaczonego na sfinansowanie wydatków  majątkowych nie znajdujących  pokrycia w planowanych dochodach Gminy Miasto Brzeziny w 2005roku „.

 

Zarządzenie Nr 131 z dnia  07.11.2005r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2005r.

 

Zarządzenie Nr 132 z dnia 07.11.2005r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „Komisją przetargową” na:  Wykonanie projektów :

Część nr 1

Wykonanie projektów uproszczonych na: „Remont nawierzchni asfaltowej ulicy Piłsudskiego i na: „Remont nawierzchni asfaltowej i chodników ulicy Moniuszki” .

Część nr 2

Wykonanie projektów uproszczonych na: „Remont nawierzchni asfaltowej oraz chodników ulicy Staszica” i na : „Remont nawierzchni asfaltowej oraz chodników ulicy Mickiewicza”.

Część nr 3

Wykonanie projektów uproszczonych na: „Przebudowę nawierzchni ulicy Leśnej” i na :”Przebudowę nawierzchni ulicy Ludowej”.

Część nr 4

 

Wykonanie projektu uproszczonego na: Przebudowę nawierzchni oraz chodnika

ul, Przemysłowej .

 

Zarządzenie Nr 133 z dnia 07.11.2005r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji Konkursowej do przygotowania i przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Miejskiej Krytej Pływalni w Brzezinach.

 

Zarządzenie Nr 133a z dnia 07.1.2005r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej.

 

Zarządzenie Nr 134 z dnia 07.11.2005r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Miast Brzeziny na 2005 rok do uchwały Nr XXXVI/73/05 Rady Miasta Brzeziny z dnia 26 października 2005roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2005 rok .

 

Zarządzenie Nr 135 z dnia 14.11.2005r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „Komisją przetargową” na: Modernizację instalacji wentylacji nawiewnej i wywiewnej pomieszczeń halu, szatni oraz pomieszczenia technicznego podbasenia w obiekcie Miejskiej Krytej Pływalni w Brzezinach.

 

Zarządzenie Nr 136 z dnia 14.11.2005r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego , zwanej dalej

„Komisją przetargową” na: Budowę kanalizacji deszczowej wokół budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brzezinach – etap II.

 

Zarządzenie Nr 137 z dnia 18.11.2005r. w sprawie rozbudowy Jednolitego rzeczowego wykazu akt Urzędu Miasta Brzeziny.

 

Zarządzenie Nr 138 z dnia 21.11.2005r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2005r.

 

Zarządzenie Nr 139 z dnia 23.11.2005r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „Komisją przetargową” na: Zakup skanera komputerowego z oprogramowaniem typu OCR i obróbki grafiki.

 

Zarządzenie Nr 140 z dnia 24.11.2005r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „Komisją przetargową” na: Konserwację oświetlenia ulicznego w mieście Brzeziny.

 

Zarządzenie Nr 141 z dnia 30.11.2005r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego, zwanej dalej „Komisją przetargową” na: Wykonanie wycen nieruchomości.

 

Zarządzenie Nr 142 z dnia 30.11.2005r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2005 rok.

 

Zarządzenie Nr 143 z dnia 05.12.2005r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „Komisją przetargową” na: Zarządzanie Miejskim Składowiskiem Odpadów Komunalnych w Brzezinach przy ul. Łódzkiej”.

 

Zarządzenie Nr 144 z dnia 07.12.2005r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2005r. do uchwały Nr XXXVIII/88/05 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na

2005r.

 

Zarządzenie Nr 145 z dnia 07.12.2005r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny

na 2005rok.

 

Zarządzenie Nr 146 z dnia 15.12.2005r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny

na 2005 rok.

 

Zarządzenie Nr 147 z dnia 16.12.2005r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla

nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Zarządzenie Nr 148 z dnia 16.12.2005r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2005rok.

 

Zarządzenie Nr 149 z dnia 20.12.2005r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny

na 2005 rok.

 

Zarządzenie Nr 150 z dnia 20.12.2005r. w sprawie powołania komisji upoważnionej do negocjacji cen zakupu gruntów od P. Witolda Widulińskiego.

 

Zarządzenie Nr 151 z dnia 21.12.2005r. w sprawie powołania zakładowej komisji inwentaryzacyjnej .

 

Zarządzenie Nr 152 z dnia 21.12.2005r. w sprawie powołania zespołu spisowego.

 

Zarządzenie Nr 153 z dnia 21.12.2005r. w sprawie powołania zespołu spisowego.

 

Zarządzenie  Nr 155 z dnia 27.12.2005r. w sprawie powołania Komisji Konsultacyjnej ds. zaopiniowania wniosków – ofert na realizację zadań publicznych w 2006r.

 

Zarządzenie Nr 156 z dnia 27.12.2005r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektorów  szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Brzeziny .

 

Zarządzenie Nr 157 z dnia 27.12.2005r. w sprawie określenia na 2005 rok maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, poniesionych przez nauczycieli zatrudnionych w szkołach

Podstawowych, gimnazjum i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Brzeziny

 

Zarządzenie Nr 158 z dnia 27.12.2005r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 7/2002 Burmistrza

Miasta Brzeziny z dnia 6 grudnia 2002 roku w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli poniesionych przez nauczycieli, określenia specjalności i form doskonalenia zawodowego nauczycieli na które dofinansowanie jest przyznawane oraz kryteriów i trybu przyznawania środków z budżetu Gminy Miasto Brzeziny na dofinansowanie doskonalenia

zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjum i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Brzeziny.

 

Zarządzenie Nr 159 z dnia 27.12.2005r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto

Brzeziny na 2005r.

 

Zarządzenie Nr 160 z dnia 30.12.2005r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy

Miasto Brzeziny na 2005r. do uchwały Nr XL/98/05 Rady Miasta Brzeziny z dnia

29 grudnia 2005r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny

na 2005r.

 

Zarządzenie Nr 161 z dnia 30.12.2005r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących

gospodarkę finansową Urzędu Miasta Brzeziny.

 

 

Metadane

Data publikacji : 31.08.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony

do góry