Urząd Miasta Brzeziny
 • Zarządzenie Nr 1 z dnia 06.01.2003r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości rolnej położonej w obrębie 2  m. Brzeziny, obejmującej działki nr  233 i 257.
 • Zarządzenie Nr 2 z dnia 06.01.2003r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości rolnej położonej w obrębie 1 m. Brzeziny, obejmującej działkę nr 270.
 • Zarządzenie Nr 3 z dnia 06.01.2003r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości rolnej położonej w obrębie 4 m. Brzeziny, obejmującej działkę nr 2157.
 • Zarządzenie Nr 4 z dnia 16.01.2003r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi p.n. Konserwacja i bieżące utrzymywanie dróg gminnych w mieście Brzeziny.
 • Zarządzenie Nr 5 z dnia 17.01.2003r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi p.n. Konserwacja, remonty i utrzymanie zieleni miejskiej w mieście Brzeziny .
 • Zarządzenie Nr 6 z dnia 17.01.2003r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi p.n. : Zarządzanie Miejskim Składowiskiem Odpadów Komunalnych przy ul. Łódzkiej w Brzezinach.
 • Zarządzenie Nr 7 z dnia 17.01.2003r.w sprawie wcześniejszego rozwiązania umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Brzezinach przy ul. Lasockich 2/10 o pow.6m2.
 • Zarządzenie Nr 8 z dnia 17.01.2003r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Brzezinach przy ul. Lasockich 2/10 o pow.15 m2.
 • Zarządzenie Nr 9 z dnia 17.01.2003r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w brzezinach przy ul. Lasockich 2/10 o pow.22m2.
 • Zarządzenie Nr 10 z dnia 17.01.2003r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Brzezinach przy ul. Lasockich 2/10 o pow. 22m2.
 • Zarządzenie Nr 11 z dnia 17.01.2003r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Brzezinach przy ul. Lasockich 2/10 o pow.20m2.
 • Zarządzenie Nr 12 z dnia 22.01.2003r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na obsługę bankową budżetu gminy miasta Brzeziny.
 • Zarządzenie Nr 13 z dnia 22.01.2003r. w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy z dniem 2 lutego 2003r. w części dotyczącej działki nr 2401/4 .
 • Zarządzenie Nr 14 z dnia 28.01.2003r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi p.n. :Prowadzenie zajęć z dziećmi w Świetlicy Środowiskowej Świetlik. 
 • Zarządzenie Nr 15 z dnia 31.01.2003r. w sprawie zmiany umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Brzezinach przy ul. Lasockich 2/10 o pow. 40m2.
 • Zrządzenie Nr 16 z dnia 31.01.2003r. w sprawie zmiany umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Brzezinach przy ul. Lasockich 2/10 o pow.18m2.
 • Zarządzenie Nr 17 z dnia 04.02.2003r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta Brzeziny zarządzonych na dzień 02 marca 2003r.
 • Zarządzenie Nr 18 z dnia 12.02.2003r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej o pow.0,10 ha położonej w Brzezinach przy ul. Polnej , stanowiącej część działki nr 2883/1.
 • Zarządzenie Nr 19 z dnia 12.02.2003r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej o pow.0,10 ha położonej w Brzezinach przy ul. Polnej , stanowiącej część działki nr 2883/1.
 • Zarządzenie Nr 20 z dnia 26.02.2003r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej.
 • Zarządzenie Nr 21 z dnia 03.03.2003r. w sprawie zaniechania podwyższania czynszu dzierżawnego w roku 2003.
 • Zarządzenie Nr 22 z dnia 10.03.2003r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnych położonych w Brzezinach przy ul .Św. Anny.
 • Zarządzenie Nr 23 z dnia 17.03.2003r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonanie elektronicznego systemu obsługi klientów dla budowanej Międzyszkolnej Krytej Pływalni w Brzezinach przy ul. Kulczyńskiego .
 • Zarządzenie Nr 24 z dnia 17.03.2003r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonanie dokumentacji projektowo -budowlano-wykonawczej z częścią kosztorysową i realizacją odcinka drogi w ul. Kulczyńskiego w Brzezinach.
 • Zarządzenie Nr 25 z dnia 17.03.2003r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonanie ogrodzenia dla Międzyszkolnej Krytej Pływalni w Brzezinach przy ul. Kulczyńskiego .
 • Zarządzenie Nr 26 z dnia 17.03.2003r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi p.n.: Zamiatanie jezdni ulic na terenie miasta Brzeziny.
 • Zarządzenie Nr 27 z dnia 17.03.2003r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 • Zarządzenie Nr 28 z dnia 18.03.2003r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2003r.
 • Zarządzenie Nr 29 z dnia 18.03.2003r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta Brzeziny na 2003rok.
 • Zarządzenie Nr 30 z dnia 31.03.2003r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Brzeziny.
 • Zarządzenie Nr 31 z dnia 02.04.2003r. w sprawie powołania komisji konkursowej oraz określenia Regulaminu przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Międzyszkolnej Krytej Pływalni w Brzezinach.
 • Zarządzenie Nr 32 z dnia 04.04.2003r. w sprawie powołania Komisji w celu sprawdzenia pra widłowości zlikwidowania Zarządu Budynków Komunalnych w Brzezinach.
 • Zarządzenie Nr 33 z dnia 04.04.2003r. w sprawie przedłużenia dzierżawy nieruchomości gruntowej o pow. 0,1147 ha położonej w Brzezinach przy ul. Polnej, stanowiącej część działki nr 2879/1.
 • Zarządzenie Nr 34 z dnia 04.04.2003r. w sprawie przedłużenia dzierżawy nieruchomości położonej w Brzezinach przy ul. Mickiewicza 14, stanowiącej część działki nr 2571/1.
 • Zarządzenie Nr 35 z dnia 04.04.2003r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi p.n.: Zakup sprzętu komputerowego.
 • Zarządzenie Nr 36 z dnia 04.04.2003r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi p.n.: Zakup kserokopiarki.
 • Zarządzenie Nr 37 z dnia 09.04.2003r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 • Zarządzenie Nr 38 z dnia 09.04.2003r. w sprawie przedstawicieli pracowników Urzędu Miasta Brzeziny do reprezentowania ich interesów socjalnych.
 • Zarządzenie Nr 39 z dnia 09.04.2003r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Brzeziny.
 • Zarządzenie Nr 40 z dnia 14.04.2003r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę p.n.: Remont pomieszczeń Urzędu Miasta Brzeziny w budynkach przy ul. Sienkiewicza 16 i Sienkiewicza 11.
 • Zarządzenie Nr 41 z dnia 14.04.2003r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę p.n.: Zakup materiałów biurowych dla Urzędu Miasta w Brzezinach.
 • Zarządzenie Nr 42 z dnia 16.04.2003r. w sprawie ustalenia zasad przyjmowania, opłacania, rozliczania i kontroli ogłoszeń w tygodniku Brzeziński Informator Samorządowy.
 • Zarządzenie Nr 43 z dnia 28.04.2003r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 • Zarządzenie Nr 44 z dnia 28.04.2003r. w sprawie wcześniejszego rozwiązania umowy dzierżawy z dniem 30 kwietnia 2003r.
 • Zrządzenie Nr 45 z dnia 28.04.2003r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnych położonych w obrębie 1 m. Brzeziny, obejmujących działki o numerach: 4, 5, 109 i 112.
 • Zrządzenie Nr 46 z dnia 28.04.2003r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 • Zarządzenie Nr 47 z dnia 02.05.2003r. w sprawie powołania Komisji do odbioru oraz rozruchu technologicznego Międzyszkolnej Krytej Pływalni.
 • Zarządzenie Nr 48 z dnia 12.05.2003r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2003r. w zakresie wydatków określonych w uchwale Rady Miasta Brzeziny Nr VII/21/03 z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2003.
 • Zarządzenie Nr 49 z dnia 12.05.2003r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2003r.
 • Zarządzenie Nr 50 z dnia 12.05.2003r. w sprawie powołania dyrektora Międzyszkolnej Krytej Pływalni w Brzezinach.
 • Zarządzenie Nr 51 z dnia 12.05.2003r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie pracy w Urzędzie Miasta Brzeziny.
 • Zarządzenie Nr 52 z dnia 20.05.2003r. w sprawie powołania obwodowych komisji ds. referendum.
 • Zarządzenie Nr 53 z dnia 20.05.2003r. w sprawie powołania Pełnomocnika Burmistrza ds. przeciwdziałania alkoholizmowi.
 • Zarządzenie Nr 54 z dnia 20.05.2003r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę p.n.: Wykonanie projektu docieplenia zgodnie z opracowanym audytem energetycznym  Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brzezinach przy ul. Moniuszki 21.
 • Zarządzenie Nr 55 z dnia 21.05.2003r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego na: Wymianę drzwi w Szkole Podstawowej Nr 2 w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 17.
 • Zarządzenie Nr 56 z dnia 21.05.2003r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Głowackiego i Lasockich w Brzezinach .
 • Zarządzenie Nr 57 z dnia 21.05.2003r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonanie remontu w  Przedszkolu Nr 3 w brzezinach przy ul. Moniuszki 16.
 • Zarządzenie Nr 58 z dnia 21.05.2003r. w sprawie zmian w składzie Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 3 w Straży Pożarnej w Brzezinach.
 • Zarządzenie Nr 59 z dnia 22.05.2003r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Wybór Zarządcy Nieruchomości.
 • Zarządzenie Nr 60 z dnia 04.06.2003r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
 • Zarządzenie Nr 61 z dnia 31.05.2003r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych.
 • Zarządzenie Nr 62 z dnia 10.06.2003r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Prowadzenie obsługi prawnej Organów Miasta Brzeziny, Urzędu Miasta Brzeziny, Jednostek Organizacyjnych Miasta Brzeziny. 
 • Zarządzenie Nr 63 z dnia 10.06.2003r. w sprawie odwołania i powołania członków komisji przetargowej w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: Wybór Zarządcy Nieruchomości.
 • Zarządzenie Nr 64 z dnia 10.06.2003r. w sprawie wprowadzenia zmian w „Instrukcji” w sprawie obiegu dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji środków rzeczowych w Urzędzie Miasta Brzeziny.
 • Zarządzenie Nr 65 z dnia 12.06.2003r. w sprawie ustalenia stanowisk, z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych.
 • Zarządzenie Nr 66 z dnia 12.06.2003r. w sprawie wcześniejszego rozwiązania umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Brzezinach przy ul. Lasockich 2/10 o pow.20m2.
 • Zarządzenie Nr 67 z dnia 12.06.2003r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Brzezinach przy ul. Lasockich 2/10 o pow.20m2.
 • Zarządzenie Nr 68 z dnia 24.06.2003r. w sprawie określenia Regulaminu przeprowadzania konkursów w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli w Gminie Miasto Brzeziny.
 • Zarządzenie Nr 69 z dnia 24.06.2003r. w sprawie ustalenia cen biletów i karnetów uprawniających do korzystania z usług Międzyszkolnej Krytej Pływalni w Brzezinach.
 • Zarządzenie Nr 70 z dnia 27.06.2003r. w sprawie ustalenia cen biletów i karnetów uprawniających do korzystania z usług Międzyszkolnej Krytej Pływalni w Brzezinach.
 • Zarządzenie Nr 71 z dnia 30.06.2003r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2003r. w zakresie wydatków określonych w uchwale Rady Miasta Brzeziny Nr X/40/03 z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2003.
 • Zarządzenie Nr 72 z dnia 30.06.2003r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2003r.
 • Zarządzenie Nr 73 z dnia 30.06.2003r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2003r.
 • Zarządzenie Nr 74 z dnia 01.07.2003r. w sprawie powołania dyrektora Muzeum Regionalnego w Brzezinach.
 • Zarządzenie Nr 75 z dnia 04.07.2003r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia ekspertów uczestniczących w pracach komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 • Zarządzenie Nr 76 z dnia 04.07.2003r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 • Zarządzenie Nr 77 z dnia 04.07.2003r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 • Zarządzenie Nr 78 z dnia 04.07.2003r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 • Zarządzenie Nr 79 z dnia 04.07.2003r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 • Zarządzenie Nr 80 z dnia 04.07.2003r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się  o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 • Zarządzenie Nr 81 z dnia 04.07.2003r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 • Zarządzenie Nr 82 z dnia 04.07.2003r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 • Zarządzenie Nr 83 z dnia 08.07.2003r. w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu i wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 3 w Brzezinach.
 • Zarządzenie Nr 84 z dnia 08.07.2003r. w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu i wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 1 w Brzezinach.
 • Zarządzenie Nr 85 z dnia 21.07.2003r. w sprawie odwołania i powołania członków komisji przetargowej w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonanie remontu w Przedszkolu Nr 3 w Brzezinach przy ul. Moniuszki 16  
 • Zarządzenie Nr 86 z dnia 21.07.2003r. w sprawie odwołania i powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Prowadzenie obsługi prawnej  Organów Miasta Brzeziny, Urzędu Miasta Brzeziny, Jednostek Organizacyjnych Miasta Brzeziny.
 • Zarządzenie Nr 87 z dnia 22.07.2003r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonanie prac termomodernizacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Brzezinach – etap I – wymiana stolarki.
 • Zarządzenie Nr 88 z dnia 22.07.2003r. w sprawie ustalenia cen biletów i karnetów uprawniających do korzystania z usług Międzyszkolnej Krytej Pływalni w Brzezinach.
 • Zarządzenie Nr 89 z dnia 24.07.2003r. w sprawie ustalenia cen biletów i karnetów uprawniających do korzystania z usług Międzyszkolnej Krytej Pływalni w Brzezinach.
 • Zarządzenie Nr 90 z dnia 24.07.2003r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2003 rok.
 • Zarządzenie Nr 91 z dnia 01.08.2003r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Nr 1 w Brzezinach.
 • Zarządzenie Nr 92 z dnia 01.08.2003r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Nr 3 w Brzezinach.
 • Zarządzenie Nr 93 z dnia 01.08.2003r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu nieruchomości położonych w Brzezinach przy ulicach: Sienkiewicza 87, Kilińskiego i Mrockiej.
 • Zarządzenie Nr 94 z dnia 06.08.2003r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 • Zarządzenie Nr 95 z dnia 08.08.2003r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Konserwację dróg nieulepszonych w mieście Brzeziny .
 • Zarządzenie Nr 96 z dnia 12.08.2003r. w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Miasta Brzeziny odpowiedzialnych za prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej .
 • Zarządzenie Nr 97 z dnia 12.08.2003r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2003r.
 • Zarządzenie Nr 98 z dnia 14.08.2003r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia spisu składników majątku po zlikwidowanym Zarządzie Budynków Komunalnych.
 • Zarządzenie Nr 99 z dnia 18.08.2003r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zakup z dostawą kostki betonowej dla potrzeb miasta Brzeziny.
 • Zarządzenie Nr 100 z dnia 25.08.2003r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Opróżnianie koszy ulicznych z terenu miasta Brzeziny.
 • Zarządzenie Nr 101 z dnia 27.08.2003r. w sprawie ustalenia wysokości stawek dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Brzeziny.
 • Zarządzenie Nr 102 z dnia 29.08.2003r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Brzeziny „Instrukcji” o organizacji i zakresie działania Archiwum Zakładowego.
 • Zarządzenie Nr 103 z dnia 03.09.2003r. w sprawie powołania komisji do dokonania podziału dokumentacji wyborczej na archiwalną i niearchiwalną.
 • Zarządzenie Nr 104 z dnia 03.09.2003r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 • Zarządzenie Nr 105 z dnia 16.09.2003r. w sprawie odwołania i powołania członków komisji przetargowej w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: Opróżnianie koszy ulicznych z terenu miasta Brzeziny.
 • Zarządzenie Nr 106  z dnia 17.09.2003r. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowych.
 • Zarządzenie Nr 108 z dnia 22.09.2003r. w sprawie wyznaczenia kandydata do składu Rady Nadzorczej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. Z o.o. w Brzezinach.
 • Zarządzenie Nr 109 z dnia 26.09.2003r. w sprawie ustalenia cen biletów i karnetów uprawniających do korzystania z usług Międzyszkolnej Krytej Pływalni w Brzezinach.
 • Zarządzenie Nr 110 z dnia 29.09.2003r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg w mieście Brzeziny.
 • Zarządzenie Nr 111 z dnia 30.09.2003r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 97 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 sierpnia 2003r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2003.
 • Zarządzenie Nr 112 z dnia 30.09.2003r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2003 rok.
 • Zarządzenie Nr 113 z dnia 30.09.2003r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto brzeziny na 2003rok.
 • Zarządzenie Nr 114 z dnia 17.10.2003r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowę drogi w ulicy Irysowej w Brzezinach.
 • Zarządzenie Nr 115 z dnia 17.10.2003r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonanie projektu budowy boiska w Brzezinach przy ulicy Kulczyńskiego .
 • Zarządzenie Nr 116 z dnia 17.10.2003r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Konserwacja oświetlenia ulicznego w Brzezinach .
 • Zarządzenie Nr 117 z dnia 20.10.2003r. w sprawie przyjęcia składników mienia po zlikwidowanym Zarządzie Budynków Komunalnych i przeznaczenia ich do sprzedaży.
 • Zarządzenie Nr 118 z dnia 20.10.2003r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej.
 • Zarządzenie Nr 119 z dnia 20.10.2003r. w sprawie wprowadzenia zmian w „Instrukcji” w sprawie obiegu dokumentów finansowo-księgowych i ewidencji środków rzeczowych w Urzędzie Miasta Brzeziny.
 • Zarządzenie Nr 120 z dnia 31.10.2003r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Drukowanie Tygodnika Samorządowego .
 • Zarządzenie Nr 121 z dnia 04.11.2003r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2003rok.
 • Zarządzenie Nr 122 z dnia 04.11.2003r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miasta Brzeziny .
 • Zarządzenie Nr 123 z dnia 06.11.2003r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
 • Zarządzenie Nr 124 z dnia 06.1.2003r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2003 rok w zakresie wydatków określonych w uchwale Rady Miasta Brzeziny Nr XII/66/03 z dnia 27 października 2003roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2003 .
 • Zarządzenie Nr 125 z dnia 14.1.2003r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto brzeziny na 2003rok.
 • Zarządzenie Nr 126 z dnia 18.11.2003r. w sprawie oddania w najem w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego na okres 3 lat budynku magazynowego położonego przy ulicy Przechodniej oraz ogłoszenia wykazu.
 • Zarządzenie Nr 127 z dnia 24.11.2003r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Bankową obsługę budżetu Gminy Miasto Brzeziny i Jednostek Organizacyjnych Gminy .
 • Zarządzenie Nr 128 z dnia 28.11.2003r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2003 rok.
 • Zarządzenie Nr 129 z dnia 03.12.2003r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2003 rok.
 • Zarządzenie Nr 130 z dnia 03.12.2003r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2003 rok w zakresie wydatków określonych w uchwale Rady Miasta Brzeziny Nr XIV/77/03 z dnia 26 listopada 2003roku w sprawie zmian budżetu zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2003 .
 • Zarządzenie Nr 131 z dnia 03.12.2003r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2003rok w zakresie wydatków określonych w uchwale Rady Miasta Brzeziny Nr XIV/74/03 z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2003.
 • Zarządzenie Nr 132 z dnia 08.12.2003r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2003 rok.
 • Zarządzenie Nr 133 z dnia 10.12.2003r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2003 rok.
 • Zarządzenie Nr 134 z dnia 10.12.2003r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2003 rok.
 • Zarządzenie Nr 135 z dnia 10.12.2003r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami remontowo-budowlanymi, konserwacyjnymi wykonywanymi na obiektach budowlanych i drogach gminnych.
 • Zarządzenie Nr 136 z dnia 10.12.2003r. w sprawie określenia na 2003 rok maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, poniesionych przez nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjum i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Brzeziny.
 • Zarządzenie Nr 137 z dnia 10.12.2003r. w sprawie powołania komisji konkursowej oraz określenia Regulaminu przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliana Tuwima w Brzezinach.
 • Zarządzenie Nr 138 z dnia 10.12.2003r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2003 rok.
 • Zarządzenie Nr 139 z dnia 22.12.2003r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2003 rok.
 • Zarządzenie Nr 140 z dnia 22.12.2003r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2003 rok.
 • Zarządzenie Nr 141 z dnia 23.12.2003r. w sprawie powierzenia zadań doradcy metodycznego w zakresie wychowania przedszkolnego.
 • Zarządzenie Nr 142 z dnia 23.12.2003r. w sprawie powołania zakładowej komisji inwentaryzacyjnej.
 • Zarządzenie Nr 143 z dnia 23.12.2003r. w sprawie powołania zespołu spisowego.
 • Zarządzenie Nr 144 z dnia 23.12.2003r. w sprawie powołania zespołu spisowego.
 • Zarządzenie Nr 145 z dnia 31.12.2003r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę p.n.: Zakup materiałów biurowych dla Urzędu Miasta Brzeziny.
 • Zarządzenie Nr 146 z dnia 31.12.2003r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2003 rok w zakresie wydatków określonych w uchwale Rady Miasta Brzeziny Nr XV/87/03 z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2003 .
 • Zarządzenie Nr 147 z dnia 31.12.2003r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2003 rok.
 • Zarządzenie Nr 148 z dnia 31.12.2003r. w sprawie upoważnienia do wydawania zaświadczeń 

Metadane

Data publikacji : 31.08.2006
Data modyfikacji : 29.04.2013
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Kłopocki

Opcje strony

do góry