Urząd Miasta Brzeziny

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETY MIASTA BRZEZINY ZA III KWARTAŁ 2017 ROKU

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U  z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Burmistrz Miasta Brzeziny przedstawia informację o wykonaniu budżetu jednostki za III kwartał 2017 roku.

 

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETY MIASTA BRZEZINY  

ZA III KWARTAŁ 2017 ROKU

Lp.

Nazwa

Plan na

2017 r.

Wykonanie za  III kwartał 2017 r.

% wykonania

 

1.

Dochody

46.452.958,09

33.326.344,95

71,74

 

 

Bieżące

42.315.174,75

33.173.826,23

78,40

 

 

Majątkowe

4.137.783,34

152.518,72

3,69

 

2.

Wydatki ogółem

47.672.428,09

30.713.593,60

64,43

 

 

w tym:

 

 

 

 

 

Wydatki bieżące

40.778.799,30

29.941.449,48

73,42

 

 

Wydatki majątkowe

6.893.628,79

772.144,12

11,20

 

3.

Nadwyżka

0,00

2.612.751,35

0,00

 

4.

Deficyt

-1.219.470,00

0,00

0,00

 

5.

Przychody ogółem

2.697.674,00

2.412.357,21

89,42

 

 

w tym:

 

 

 

 

 

Kredyty i pożyczki

285.316,79

0,00

0,00

 

 

Papiery wartościowe

0,00

0,00

0,00

 

 

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 u.o.f.p.

2.412.357,21

2.412.357,21

100,00

 

 

w tym na pokrycie deficytu

934.153,21

0,00

0,00

 

6.

Rozchody ogółem

1.478.204,00

1.150.703,00

77,84

 

 

W tym:

 

 

 

 

 

Spłata kredytów i pożyczek

1.478.204,00

1.150.703,00

77,84

 

 

 

1.  Wykaz udzielonych umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art.  60        

     ustawy o finansach publicznych:

   - umorzenie czynszu najmu nieruchomości 2.300,11zł;

   - umorzenie odsetek ustawowych od czynszu najmu nieruchomości 216,47zł;

   - umorzenie zwrotu kosztów utrzymania lokalu 938,91zł;

   - umorzenie odsetek ustawowych od zwrotu kosztów utrzymania lokalu 7,16 zł;

   - umorzenie należności z tytułu zajmowania lokalu 5.765,68zł;

   - umorzenie odsetek od należności z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego 2.160,31zł.

 

 

 

 

 

 

Skarbnik Miasta

Grażyna Mela

Metadane

Data publikacji : 30.10.2017
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki Wydział Organizacji i Projektów Rozwojowych

Opcje strony

do góry