Urząd Miasta Brzeziny

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETY MIASTA BRZEZINY ZA I KWARTAŁ 2017 ROKU

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U  2013 poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016r. poz. 195, 1257, 1454) Burmistrz Miasta Brzeziny przedstawia informację o wykonaniu budżetu jednostki za I kwartał 2017 roku.

 

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETY MIASTA BRZEZINY  

ZA I KWARTAŁ 2017 ROKU

Lp.

Nazwa

Plan na

2017 r.

Wykonanie za   I kwartał 2017 r.

% wykonania

 

1.

Dochody

42.356.681,67

12.194.144,33

28,79%

 

 

Bieżące

40.794.170,80

12.139.298,53

29,76%

 

 

Majątkowe

1.562.510,87

54.845,80

3,51%

 

2.

Wydatki ogółem

43.576.151,67

10.206.700,05

23,42%

 

 

w tym:

 

 

 

 

 

Wydatki bieżące

38.534.529,79

10.197.678,66

26,46%

 

 

Wydatki majątkowe

5.041.621,88

9.021,39

0,18%

 

3.

Nadwyżka

0,00

1.987.444,28

0,00%

 

4.

Deficyt

-1.219.470,00

0,00

0,00%

 

5.

Przychody ogółem

2.697.674,00

2.412.357,21

89,42%

 

 

w tym:

 

 

 

 

 

Kredyty i pożyczki

285.316,79

0,00

0,00%

 

 

Papiery wartościowe

0,00

0,00

0,00%

 

 

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 u.o.f.p.

2.412.357,21

2.412.357,21

100,00%

 

 

w tym na pokrycie deficytu

934.153,21

0,00

0,00%

 

6.

Rozchody ogółem

1.478.204,00

411.601,00

27,84%

 

 

W tym:

 

 

 

 

 

Spłata kredytów i pożyczek

1.478.204,00

411.601,00

27,84%

 

 

 

1.  Wykaz udzielonych umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art.  60        

     ustawy o finansach publicznych:

   - umorzenie czynszu najmu nieruchomości 2.300,11zł;

   - umorzenie odsetek ustawowych od czynszu najmu nieruchomości 216,47zł.

 

 

 

 

 

Skarbnik Miasta

Grażyna Mela

Metadane

Data publikacji : 28.04.2017
Data modyfikacji : 10.05.2017
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki
Osoba modyfikująca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony

do góry