Urząd Miasta Brzeziny

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETY MIASTA BRZEZINY ZA III KWARTAŁ 2016 ROKU

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U  2013 poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016r. poz. 195) Burmistrz Miasta Brzeziny przedstawia informację o wykonaniu budżetu jednostki za III kwartał 2016 roku.

 

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETY MIASTA BRZEZINY  

ZA III KWARTAŁ 2016 ROKU

Lp.

Nazwa

Plan na

2016 r.

Wykonanie za   III kwartał 2016 r.

% wykonania

 

1.

Dochody

41.822.819,39

32.000.638,57

76,51%

 

 

Bieżące

40.753.754,86

31.267.084,22

76,72%

 

 

Majątkowe

1.069.064,53

733.554,35

68,62%

 

2.

Wydatki ogółem

43.826.727,77

27.749.261,67

63,32%

 

 

w tym:

 

 

 

 

 

Wydatki bieżące

39.621.308,04

26.514.875,52

66,92%

 

 

Wydatki majątkowe

4.205.419,73

1.234.386,15

29,35%

 

3.

Nadwyżka

0,00

4.251.376,90

0,00%

 

4.

Deficyt

2.003.908,38

0,00

0,00%

 

5.

Przychody ogółem

3.219.600,38

2.403.908,38

74,66%

 

 

w tym:

 

 

 

 

 

Kredyty i pożyczki

815.692,00

0,00

0,00%

 

 

Papiery wartościowe

0,00

0,00

0,00%

 

 

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 u.o.f.p.

2.403.908,38

2.403.908,38

100,00%

 

 

w tym na pokrycie deficytu

1.188.216,38

0,00

0,00%

 

6.

Rozchody ogółem

1.215.692,00

911.769,00

75,00%

 

 

W tym:

 

 

 

 

 

Spłata kredytów i pożyczek

1.215.692,00

911.769,00

75,00%

 

 

 

1.  Wykaz udzielonych umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art.  60        

     ustawy o finansach publicznych:

   - umorzenie opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów 1.191,73 zł, odsetki za zwłokę 612,48 zł

 

Skarbnik Miasta

Grażyna Mela

Metadane

Data publikacji : 25.10.2016
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony

do góry