Urząd Miasta Brzeziny

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETY MIASTA BRZEZINY ZA II KWARTAŁ 2016 ROKU


Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2013 poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016r. poz. 195) Burmistrz Miasta Brzeziny przedstawia informację o wykonaniu budżetu jednostki za II kwartał 2016 roku.

 

 

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETY MIASTA BRZEZINY  

ZA II KWARTAŁ 2016 ROKU

Lp.

Nazwa

Plan na

2016 r.

Wykonanie za   II kwartał 2016 r.

% wykonania

 

1.

Dochody

38.939.092,16

21.480.902,60

55,17%

 

 

Bieżące

38.106.427,63

20.764.476,91

54,49%

 

 

Majątkowe

832.664,53

716.425,69

86,04%

 

2.

Wydatki ogółem

41.343.000,54 

17.891.976,61

43,28%

 

 

w tym:

 

 

 

 

 

Wydatki bieżące

35.912.980,81

17.592.024,21

48,99%

 

 

Wydatki majątkowe

5.430.019,73

299.952,40

5,52%

 

3.

Nadwyżka

0,00

3.588.925,99

0,00%

 

4.

Deficyt

2.403.908,38

0,00

0,00%

 

5.

Przychody ogółem

3.619.600,38

2.403.908,38

66,41%

 

 

w tym:

 

 

 

 

 

Kredyty i pożyczki

1.215.692,00

0,00

0,00%

 

 

Papiery wartościowe

0,00

0,00

0,00%

 

 

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 u.o.f.p.

2.403.908,38

2.403.908,38

100,00%

 

 

Inne źródła

0,00

0,00

0,00 %

 

6.

Rozchody ogółem

1.215.692,00

607.846,00

50,00%

 

 

W tym:

 

 

 

 

 

Spłata kredytów i pożyczek

1.215.692,00

607.846,00

50,00%

 


1.  Wykaz udzielonych umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art.  60     ustawy o finansach publicznych:
- umorzenie opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów 1.191,73 zł, odsetki za zwłokę 612,48 zł

 

 

Skarbnik Miasta
Grażyna Mela

 

Metadane

Data publikacji : 22.07.2016
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony

do góry