Urząd Miasta Brzeziny

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETY MIASTA BRZEZINY ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU

 

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2013 poz. 885, poz. 938, poz. 1646, Z 2014 poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016r. poz. 195) Burmistrz Miasta Brzeziny przedstawia informację o wykonaniu budżetu jednostki za I kwartał 2016 roku.

 

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETY MIASTA BRZEZINY  

ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU

Lp.

Nazwa

Plan na

2016 r.

Wykonanie za   I kwartał 2016 r.

% wykonania

 

1.

Dochody

32.771.869,23

9.526.065,19

29,07 %

 

 

Bieżące

31.939.204,70

9.509.932,39

 29,78 %

 

 

majątkowe

832.664,53

16.132,80

1,94 %

 

2.

Wydatki ogółem

35.175.777,61

7.929.576,52

22,54 %

 

 

w tym:

 

 

 

 

 

Wydatki bieżące

29.928.257,88

7.917.076,52

26,45 %

 

 

Wydatki majątkowe

5.247.519,73

12.500,00

0,24 %

 

3.

Nadwyżka

0,00

1.596.488,67

0,00 %

 

4.

Deficyt

2.403.908,38

0,00

 0,00 %

 

5.

Przychody ogółem

3.619.600,38

2.403.908,38

66,41 %

 

 

w tym:

 

 

 

 

 

Kredyty i pożyczki

1.215.692,00

0,00

0,00 %

 

 

Papiery wartościowe

0,00

0,00

0,00 %

 

 

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 u.o.f.p.

2.403.908,38

2.403.908,38

100,00 %

 

 

Inne źródła

0,00

0,00

0,00 %

 

6.

Rozchody ogółem

1.215.692,00

303.923,00

25,00 %

 

 

W tym:

 

 

 

 

 

Spłata kredytów i pożyczek

1.215.692,00

303.923,00

25,00 %

 

 

 

1.  Wykaz udzielonych umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art.  60     ustawy o finansach publicznych:

- brak

 

 

 

 

 

Skarbnik Miasta

Grażyna Mela

Metadane

Data publikacji : 27.04.2016
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony

do góry