Urząd Miasta Brzeziny

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETY MIASTA BRZEZINY ZA III KWARTAŁ 2015 ROKU

 

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2013 poz. 885, poz. 938, poz. 1646, Z 2014 poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532) Burmistrz Miasta Brzeziny przedstawia informację o wykonaniu budżetu jednostki za III kwartał 2015 roku.

 

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETY MIASTA BRZEZINY  

ZA III KWARTAŁ 2015 ROKU

Lp.

Nazwa

Plan na

2015r.

Wykonanie za   III kwartał 2015r.

% wykonania

 

1.

Dochody

36.552.514,89

26.267.826,21

71,86%

 

 

Bieżące

33.742.971,45

26.150.075,97

77,50%

 

 

majątkowe

2.809.543,44

117.750,24

4,19%

 

2.

Wydatki ogółem

42.482.913,27

24.782.934,94

58,34%

 

 

w tym:

 

 

 

 

 

Wydatki bieżące

31.963.540,27

23.257.711,24

72,76%

 

 

Wydatki majątkowe

10.519.373,00

1.525.223,70

14,50%

 

3.

Nadwyżka

0,00

1.484.891,27

0,00%

 

4.

Deficyt

-5.930.398,38

0,00

0,00%

 

5.

Przychody ogółem

6.846.090,38

4.393.398,38

64,17%

 

 

w tym:

0,00

0,00

0,00%

 

 

Kredyty i pożyczki

0,00

0,00

0,00%

 

 

Papiery wartościowe

2.452.692,00

0,00

0,00%

 

 

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 u.o.f.p.

4.393.398,38

4.393.398,38

100,00%

 

 

Inne źródła

0,00

0,00

0,00%

 

6.

Rozchody ogółem

915.692,00

761.769,00

83,19%

 

 

W tym:

 

 

 

 

 

Spłata kredytów i pożyczek

915.692,00

761.769,00

83,19%

 

 

 

1.   Wykaz udzielonych umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art.  60     ustawy o finansach publicznych:

   166.019,10 zł - należności głównej oraz 9.377,66 zł - odsetek

 

 

 

 

Skarbnik Miasta

Grażyna Mela

Metadane

Data publikacji : 02.11.2015
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony

do góry