Urząd Miasta Brzeziny

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETY MIASTA BRZEZINY ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2013 poz. 885, poz. 938, poz. 1646, Z 2014 poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532) Burmistrz Miasta Brzeziny przedstawia informację o wykonaniu budżetu jednostki za I kwartał 2015 roku.

 

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETY MIASTA BRZEZINY  

ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU

Lp.

Nazwa

Plan na

2015r.

Wykonanie za   II kwartał 2015r.

% wykonania

 

1.

Dochody

35.881.804,89

17.746.590,29

49,46

 

 

Bieżące

33.093.261,45

17.722.852,28

53,55

 

 

majątkowe

2.788.543,44

23.738,01

0,85

 

2.

Wydatki ogółem

41.012.203,27

16.997.526,80

41,45

 

 

w tym:

 

 

 

 

 

Wydatki bieżące

32.376.330,27

15.899.519,00

49,11

 

 

Wydatki majątkowe

8.635.873,00

1.098.007,80

12,71

 

3.

Nadwyżka

0,00

749.063,49

0,00

 

4.

Deficyt

-5.130.398,38

0,00

0,00

 

5.

Przychody ogółem

6.046.090,38

4.393.398,38

72,67

 

 

w tym:

 

 

 

 

 

Kredyty i pożyczki

1.652.692,00

0,00

0,00

 

 

Papiery wartościowe

0,00

0,00

0,00

 

 

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 u.o.f.p.

4.393.398,38

4.393.398,38

100,00

 

 

Inne źródła

0,00

0,00

0,00

 

6.

Rozchody ogółem

915.692,00

607.846,00

66,38

 

 

W tym:

 

 

 

 

 

Spłata kredytów i pożyczek

915.692,00

607.846,00

66,38

 

 

 

1.   Wykaz udzielonych umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art.  60     ustawy o finansach publicznych:

 - umorzenie z tytułu czynszu najmu nieruchomości:

   2.607,60 zł - należność główna oraz 28,50 zł - odsetki

 

 

 

 

Skarbnik Miasta

Grażyna Mela

Metadane

Data publikacji : 31.07.2015
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony

do góry