Urząd Miasta Brzeziny

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BRZEZINY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2013 poz. 885, poz. 938, poz. 1646, Z 2014 poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532) Burmistrz Miasta Brzeziny przedstawia informację o wykonaniu budżetu jednostki za I kwartał 2015 roku.

 

   

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BRZEZINY  

ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

Lp.

Nazwa

Plan na

2015r.

Wykonanie za   I kwartał 2015r.

% wykonania

 

1.

Dochody

34.452.329,65

9.856.900,81

28,61 %

 

 

Bieżące

32.638.508,71

9.854.268,93

30,19 %

 

 

majątkowe

1.813.820,94

2.631,88

0,15 %

 

2.

Wydatki ogółem

39.582.728,03

8.998.683,68

22,73 %

 

 

w tym:

 

 

 

 

 

Wydatki bieżące

30.392.728,03

8.254.776,03

27,16 %

 

 

Wydatki majątkowe

9.190.000,00

743.907,65

 8,09 %

 

3.

Nadwyżka

0,00

858.217,13

0,00 %

 

4.

Deficyt

-5.130.398,38

0,00

0,00 %

 

5.

Przychody ogółem

6.046.090,38

4.393.398,38

72,67 %

 

 

w tym:

 

 

 

 

 

Kredyty i pożyczki

1.652.692,00

0,00

0,00 %

 

 

Papiery wartościowe

0,00

0,00

0,00 %

 

 

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 u.o.f.p.

4.393.398,38

4.393.398,38

100,00 %

 

 

Inne źródła

0,00

0,00

0,00 %

 

6.

Rozchody ogółem

915.692,00

303.923,00

33,19 %

 

 

W tym:

 

 

 

 

 

Spłata kredytów i pożyczek

915.692,00

303.923,00

33,19 %

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 21.05.2015
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony

do góry