Urząd Miasta Brzeziny

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETY MIASTA BRZEZINY ZA III KWARTAŁ 2014 ROK

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2013 poz. 885, poz. 938, poz. 1646, Z 2014 poz. 379) Burmistrz Miasta Brzeziny przedstawia informację o wykonaniu budżetu jednostki za III kwartał 2014 r.

 

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETY MIASTA BRZEZINY  

ZA III KWARTAŁ 2014 ROK

 

Lp.

Nazwa

Plan na

2014r.

Wykonanie za III kwartał 2014r.

% wykonania

 

1.

Dochody

39.040.316,90

27.855.261,84

71,35 %

 

 

Bieżące

33.373.802,90

25.187.046,17

75,47 %

 

 

majątkowe

5.666.514,00

2.668.215,67

47,09 %

 

2.

Wydatki ogółem

42.612.343,64

23.958.603,66

56,22 %

 

 

w tym:

 

 

 

 

 

Wydatki bieżące

32.311.538,39

22.419.686,17

69,39 %

 

 

Wydatki majątkowe

10.300.805,25

1.538.917,49

14,94 %

 

3.

Nadwyżka

0,00

3.896.658,18

0,00 %

 

4.

Deficyt

-3.572.026,74

0,00

0,00 %

 

5.

Przychody ogółem

5.599.052,02

2.502.437,51

44,69 %

 

 

w tym:

 

 

 

 

 

Kredyty i pożyczki

8.614,51

0,00

0,00 %

 

 

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 u.o.f.p.

2.502.437,51

2.502.437,51

100,00 %

 

 

Inne źródła

0,00

0,00

0,00 %

 

6.

Rozchody ogółem

2.027.025,28

704.268,96

34,74 %

 

 

W tym:

 

 

 

 

 

Spłata kredytów i pożyczek

2.027.025,28

704.268,96

34,74 %

 

 

 

  1. Wykaz udzielonych umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art.  60   ustawy o finansach publicznych:

 

             - umorzenie z tytułu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego:  1.661,86 zł;

          - umorzenie odsetek ustawowych i od stopy redyskonta weksli z tytułu przekształcenia użytkowania    wieczystego w prawo własności: 2.695,92 zł.

 

 

 

Skarbnik Miasta

Grażyna Mela

Metadane

Data publikacji : 31.10.2014
Data modyfikacji : 22.05.2015
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki
Osoba modyfikująca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony

do góry