Urząd Miasta Brzeziny

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BRZEZINY ZA II KWARTAŁ 2014 ROK

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2013 poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 poz. 379) Burmistrz Miasta Brzeziny przedstawia informację o wykonaniu budżetu jednostki za II kwartał 2014 r.

 

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BRZEZINY 

ZA II KWARTAŁ 2014 ROK

 

Lp.

Nazwa

Plan na

2014r.

Wykonanie za II kwartał 2014r.

% wykonania

 

1.

Dochody

37.315.111,65

17.058.689,29

45,72

 

 

Bieżące

33.918.074,90

17.026.458,17

50,20

 

 

majątkowe

3.397.036,75

32.231,12

0,95

 

2.

Wydatki ogółem

41.387.138,39

16.514.077,54

39,90

 

 

w tym:

 

 

 

 

 

Wydatki bieżące

31.724.529,39

15.616.183,92

49,22

 

 

Wydatki majątkowe

9.662.609,00

897.893,62

9,29

 

3.

Nadwyżka

0,00

544.611,75

0,00

 

4.

Deficyt

-4.072.026,74

0,00

0,00

 

5.

Przychody ogółem

5.011.052,02

2.502.437,51

49,94

 

 

w tym:

 

 

 

 

 

Kredyty i pożyczki

2.508.614,51

0,00

0,00

 

 

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 u.o.f.p.

2.502.437,51

2.502.437,51

100,00

 

 

Inne źródła

0,00

0,00

0,00

 

6.

Rozchody ogółem

939.025.28

469.512,64

50,00

 

 

W tym:

 

 

 

 

 

Spłata kredytów i pożyczek

939.025,28

469.512,64

50,00

 

 

 

2. Wykaz udzielonych umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art.  60 ustawy o finansach publicznych-  brak

 

 

Skarbnik Miasta

Grażyna Mela

Metadane

Data publikacji : 25.07.2014
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony

do góry