Urząd Miasta Brzeziny

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO BRZEZINY ZA I KWARTAŁ 2014 ROK

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2013 poz. 885, poz. 938, poz. 646) Burmistrz Miasta Brzeziny przedstawia informację o wykonaniu budżetu jednostki za I kwartał 2014 r.

 

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO BRZEZINY  

ZA I KWARTAŁ 2014 ROK

 

Lp.

Nazwa

Plan na

2014r.

Wykonanie za I kwartał 2014r.

% wykonania

 

1.

Dochody

33.987.818,10

8.984.867,89

26,44

 

 

Bieżące

33.277.865,35

8.974.363,75

26,97

 

 

majątkowe

709.952,75

10.504,14

1,48

 

2.

Wydatki ogółem

38.059.844,84

8.024.681,84

21,08

 

 

w tym:

 

 

 

 

 

Wydatki bieżące

30.396.921,84

7.624.811,84

25,08

 

 

Wydatki majątkowe

7.662.923,00

399.870,00

5,22

 

3.

Nadwyżka

0,00

960.186,05

0,00

 

4.

Deficyt

-4.072.026,74

0,00

0,00

 

5.

Przychody ogółem

5.011.052,02

2.502.437,51

49,94

 

 

w tym:

 

 

 

 

 

Kredyty i pożyczki

2.508.614,51

0,00

0,00

 

 

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 u.o.f.p.

2.502.437,51

2.502.437,51

100,00

 

 

Inne źródła

0,00

0,00

0,0

 

6.

Rozchody ogółem

939.025,28

234.756,32

25,00

 

 

W tym:

 

 

 

 

 

Spłata kredytów i pożyczek

939.025,28

234.756,32

25,00

 

 

 

 

 

 

Skarbnik Miasta

Grażyna Mela

Metadane

Data publikacji : 30.04.2014
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony

do góry