Urząd Miasta Brzeziny

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO BRZEZINY ZA 2013 ROK

 

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2013 poz. 885, poz. 938, poz. 646) Burmistrz Miasta Brzeziny przedstawia informację o wykonaniu budżetu jednostki za rok 2013 r.

 

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO BRZEZINY  

ZA 2013 ROK

 

Lp.

Nazwa

Plan na

2013r.

Wykonanie za

2013r.

% wykonania

 

1.

Dochody

37.080.300,77

36.897.999,47

99,50

 

 

Bieżące

32.417.611,46

32.301.173,26

99,64

 

 

majątkowe

4.662.689,31

4.596.826,21

98,59

 

2.

Wydatki ogółem

39.687.711,99

37.003.938,30

93,24

 

 

w tym:

 

 

 

 

 

Wydatki bieżące

31.941.540,55

30.174.248,70

94,47

 

 

Wydatki majątkowe

7.746.171,44

6.829.689,60

88,17

 

3.

Nadwyżka

0,00

0,00

0,00

 

4.

Deficyt

-2.607.411,22

-105.938,83

4,06

 

5.

Przychody ogółem

7.317.411,22

7.317.411,22

100,00

 

 

w tym:

 

 

 

 

 

Kredyty i pożyczki

0,00

0,00

0,00

 

 

Obligacje jednostek samorządu

4.710.000,00

4.710.000,00

100,00

 

 

Inne źródła

2.607.411,22

2.607.411,22

100,00

 

6.

Rozchody ogółem

4.710.000,00

4.709.034,88

99,98

 

 

W tym:

 

 

 

 

 

Spłata kredytów i pożyczek

4.710.000,00

4.709.034,88

99,98

 

 

 

1.Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji:

 

  1. Poręczenie z tytułu zaciągniętego kredytu przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. Z o.o. w Brzezinach- kwota  1.458.000,00zł.

 

2. Wykaz udzielonych umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art.  60 ustawy o finansach publicznych-  kwota  2.643,60zł (odsetki 6.964,10zł)

 

3. Dotacje udzielone innym jednostkom samorządów terytorialnych:

 

  1. Dotacja dla Gminy Andrespol – kwota  250.000,00zł.
  2. Dotacja dla Powiatu Brzezińskiego – kwota  8.000,00zł.

 

  4. Kwota wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach  publicznych – kwota   1.895.209,79zł

 

 

 

 

Skarbnik Miasta

Grażyna Mela

Metadane

Data publikacji : 10.03.2014
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony

do góry