Urząd Miasta Brzeziny

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO BRZEZINY ZA III KWARTAŁ 2013r.

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U 2009 Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Burmistrz Miasta Brzeziny przedstawia informację o wykonaniu budżetu jednostki za III kwartał 2013 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO BRZEZINY  

ZA III KWARTAŁ 2013r.

 

Lp.

Nazwa

Plan na

2013r.

Wykonanie za

III kwartał 2013r.

% wykonania

 

1.

Dochody

37.961.258,43

23.877.590,10

62,90%

 

 

Bieżące

33.739.626,06

23.313.095,67

69,10%

 

 

majątkowe

4.221.632,37

564.494,43

13,37

 

2.

Wydatki ogółem

40.568.669,65

22.607.594,43

55,73%

 

 

w tym:

 

 

 

 

 

Wydatki bieżące

30.958.953,51

20.708.859,90

66,89%

 

 

Wydatki majątkowe

9.609.716,14

1.898.734,53

19,76%

 

3.

Nadwyżka

 

1.269.995,67

 

 

4.

Deficyt

-2.607.411,22

 

 

 

5.

Przychody ogółem

7.317.411,22

2.607.411,22

35,63%

 

 

w tym:

 

 

 

 

 

Kredyty i pożyczki

0,00

0,00

0,00

 

 

Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych

4.710.000,00

0,00

0,00

 

 

Inne źródła

2.607.411,22

2.607.411,22

100,00%

 

6.

Rozchody ogółem

4.710.000,00

1.689.845,96

35,88%

 

 

W tym:

 

 

 

 

 

Spłata kredytów i pożyczek

4.710.000,00

1.689.845,96

35,88%

 

 

 

  1. Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji:

 

A. Poręczenie z tytułu zaciągniętego kredytu przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. Z o. o.   w Brzezinach- kwota 1.458.000,00zł.

 

 

 

Skarbnik Miasta

Grażyna Mela

 

Metadane

Data publikacji : 28.10.2013
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony

do góry