Urząd Miasta Brzeziny

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO BRZEZINY ZA II KWARTAŁ 2013r.

 

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Burmistrz Miasta Brzeziny przedstawia informację o wykonaniu budżetu jednostki za II kwartał 2013 r.

 

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO BRZEZINY  

ZA II KWARTAŁ 2013r.

 

Lp.

Nazwa

Plan na

2012r.

Wykonanie za

II kwartał 2013r.

% wykonania

 

1.

Dochody

34.254.419,57

16.851.342,42

49,19%

 

 

Bieżące

31.805.817,66

16.281.317,08

51,19%

 

 

majątkowe

2.448.601,91

570.025,34

23,28%

 

2.

Wydatki ogółem

36.861.830,79

16.115.256,45

43,72%

 

 

w tym:

 

 

 

 

 

Wydatki bieżące

28.613.700,51

14.362.143,70

50,19%

 

 

Wydatki majątkowe

8.248.130,28

1.753.112,75

21,25%

 

3.

Nadwyżka

0,00

736.085,97

0,00%

 

4.

Deficyt

-2.607.411,22

0,00

0,00%

 

5.

Przychody ogółem

4.861.411,22

2.607.411,22

100,00%

 

 

w tym:

 

 

 

 

 

Kredyty i pożyczki

2.254.000,00

0,00

0,00%

 

 

Wolne środki

2.607.411,22

2.607.411,22

100,00%

 

6.

Rozchody ogółem

2.254.000,00

1.126.550,64

49,98%

 

 

W tym:

 

 

 

 

 

Spłata kredytów i pożyczek

2.254.000,00

1.126.550,64

49,98

 

 

 

 

                                                                                                                                  Skarbnik Miasta

                                                                                                                                  Grażyna Mela

Metadane

Data publikacji : 12.08.2013
Data modyfikacji : 12.08.2013
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki
Osoba modyfikująca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony

do góry