Urząd Miasta Brzeziny

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO BRZEZINY ZA I KWARTAŁ 2013r.

 

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Burmistrz Miasta Brzeziny przedstawia informację o wykonaniu budżetu jednostki za I kwartał 2013 r.

 

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO BRZEZINY  

ZA I KWARTAŁ 2013r.

 

Lp.

Nazwa

Plan na

2013r.

Wykonanie za

I kwartał 2013r.

% wykonania

 

1.

Dochody

31.943.451,22

9.218.019,99

28,86%

 

 

Bieżące

31.028.455,51

9.189.871,27

29.62%

 

 

majątkowe

914.995,71

28.148,72

3,08%

 

2.

Wydatki ogółem

34.550.862,44

8.812.929,48

25,51%

 

 

w tym:

 

 

 

 

 

Wydatki bieżące

27.407.575,16

7.177.854,48

26,19%

 

 

Wydatki majątkowe

7.143.287,28

 1.635.075,00                    

23,00%

 

3.

Nadwyżka

0,00

0,00

0,00%

 

4.

Deficyt

-2.607.411,22

405.090,51

0,00%

 

5.

Przychody ogółem

4.861.411,22

2.607.411,22

53,63%

 

 

w tym:

 

 

 

 

 

Kredyty i pożyczki

2.254.000,00

0,00

0,00%

 

 

Wolne środki

2.607.411,22

2.607.411,22

100,00%

 

6.

Rozchody ogółem

2.254.000,00

563.255,32

25,00%

 

 

W tym:

 

 

 

 

 

Spłata kredytów i pożyczek

2.254.000,00

563.255,32

25,00%

 

 

 

1.Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji:

 

  1. Poręczenie z tytułu zaciągniętego kredytu przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. Z o.o. w Brzezinach- kwota  1.458.000,00zł.

 

2. Wykaz udzielonych umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art.  60 ustawy o finansach publicznych-  kwota  1.164,60zł

 

3. Dotacje udzielone innym jednostką samorządów terytorialnych:

 

A.     Dotacja dla Gminy Andrespol – kwota  250.000,00zł.

B.     Dotacja dla Powiatu Brzezińskiego – kwota  8.000,00zł.

 

  4. Kwota wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach  publicznych – kwota   294.011,95zł

 

 

 

 

Skarbnik Miasta

Grażyna Mela

Metadane

Data publikacji : 17.05.2013
Data modyfikacji : 12.07.2013
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki
Osoba modyfikująca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony

do góry