Urząd Miasta Brzeziny

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO BRZEZINY ZA 2012r.

 

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Burmistrz Miasta Brzeziny przedstawia informację o wykonaniu budżetu jednostki za 2012 r.

 

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO BRZEZINY  

ZA 2012r.

 

Lp.

Nazwa

Plan na

2012r.

Wykonanie za

IV kwartał 2012r.

% wykonania

 

1.

Dochody

35.273.588,80

34.438.420,27

97,63

 

 

Bieżące

29.560.369,68

29.417.886,46

99,52

 

 

majątkowe

5.713.219,12

5.020.533,81

87,88

 

2.

Wydatki ogółem

40.145.129,73

36.384.626,19

90,63

 

 

w tym:

 

 

 

 

 

Wydatki bieżące

28.858.374,61

26.785.030,30

92,82

 

 

Wydatki majątkowe

11.286.755,12

 9.599.595,89                    

85,05

 

3.

Nadwyżka

0,00

0,00

0,00

 

4.

Deficyt

-4.871.540,93

-1.946.205,92

39,95

 

5.

Przychody ogółem

6.775.540,93

6.456.793,84

95,30

 

 

w tym:

 

 

 

 

 

Kredyty i pożyczki

3.818.747,09

3.500.000,00

91,65

 

 

Wolne środki

2.956.793,84

2.956.793,84

100,00

 

6.

Rozchody ogółem

1.904.000,00

1.903.176,70

99,96

 

 

W tym:

 

 

 

 

 

Spłata kredytów i pożyczek

1.904.000,00

1.903.176,70

99,96

 

 

 

1.Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji:

 

  1. Poręczenie z tytułu zaciągniętego kredytu przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. Z o.o. w Brzezinach- kwota 1.458.000,00zł.

 

2. Wykaz udzielonych umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art.  60 ustawy o finansach publicznych-  kwota 4.391,64zł.

 

3. Dotacje otrzymane z budżetów jednostek samorządów terytorialnych:

 

A.     Dotacja z Powiatu Brzezińskiego – kwota 23.000,00zł;

B.     Dotacja z Województwa Łódzkiego – kwota 708.238,50zł.

 

  4. Kwota wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach  publicznych –kwota 4.488.950,68zł.

 

 

 

 

Skarbnik Miasta

Grażyna Mela

Metadane

Data publikacji : 07.03.2013
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony

do góry