Urząd Miasta Brzeziny

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO BRZEZINY ZA III KWARTAŁ 2012r.

 

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Burmistrz Miasta Brzeziny przedstawia informację o wykonaniu budżetu jednostki za III kwartał 2012 r.

 

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO BRZEZINY  

ZA III KWARTAŁ 2012r.

 

Lp.

Nazwa

Plan na

2012r.

Wykonanie za

III kwartał 2012r.

% wykonania

 

1.

Dochody

35.624.119,93

24.997.021,41

70,17

 

 

Bieżące

29.915.724,45

21.923.050,54

73,28

 

 

majątkowe

5.708.395,48

3.073.970,87

53,85

 

2.

Wydatki ogółem

40.495.660,86

21.952.470,06

54,21

 

 

w tym:

 

 

 

 

 

Wydatki bieżące

29.218.500,44

19.145.345,92

65,52

 

 

Wydatki majątkowe

11.277.160,42

     2.807.124,14                    

24,89

 

3.

Nadwyżka

0,00

3.044.551,35

0,00

 

4.

Deficyt

-4.871.540,93

0,00

0,00

 

5.

Przychody ogółem

6.775.540,93

2.956.793,84

43,64

 

 

w tym:

 

 

 

 

 

Kredyty i pożyczki

3.818.747,09

0,00

0,00

 

 

Wolne środki

2.956.793,84

2.956.793,84

100,00

 

6.

Rozchody ogółem

1.904.000,00

1.427.382,96

74,97

 

 

W tym:

 

 

 

 

 

Spłata kredytów i pożyczek

1.904.000,00

1.427.382,96

74,97

 

 

 

 

 

 

 

 

Skarbnik Miasta

Grażyna Mela

Metadane

Data publikacji : 12.11.2012
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony

do góry