Urząd Miasta Brzeziny

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO BRZEZINY ZA II KWARTAŁ 2012r.

 

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Burmistrz Miasta Brzeziny przedstawia informację o wykonaniu budżetu jednostki za II kwartał 2012 r.

 

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO BRZEZINY  

ZA II KWARTAŁ 2012r.

 

Lp.

Nazwa

Plan na

2012r.

Wykonanie za

II kwartał 2012r.

% wykonania

 

1.

Dochody

34.644.406,95

16.124.314,91

46,54

 

 

Bieżące

29.436.840,34

14.931.609,86

50,72

 

 

majątkowe

5.207.566,61

1.192.705,05

22,90

 

2.

Wydatki ogółem

38.215.947,88

14.021.623,24

36,69

 

 

w tym:

 

 

 

 

 

Wydatki bieżące

27.210.616,33

13.115.193,12

48,20

 

 

Wydatki majątkowe

11.005.331,55

     906.430,12                    

8,24

 

3.

Nadwyżka

0,00

2.102.691,67

0,00

 

4.

Deficyt

-3.571.540,93

0,00

0,00

 

5.

Przychody ogółem

5.475.540,93

2.956.793,84

54,00

 

 

w tym:

 

 

 

 

 

Kredyty i pożyczki

2.518.747,09

0,00

0,00

 

 

Wolne środki

2.956.793,84

2.956.793,84

100,00

 

6.

Rozchody ogółem

1.904.000,00

951.588,64

49,98

 

 

W tym:

 

 

 

 

 

Spłata kredytów i pożyczek

1.904.000,00

951.588,64

49,98

 

 

 

 

 

 

 

 

Skarbnik Miasta

Grażyna Mela

Metadane

Data publikacji : 23.08.2012
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony

do góry