Urząd Miasta Brzeziny

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO BRZEZINY ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU

 

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Burmistrz Miasta Brzeziny przedstawia informację o wykonaniu budżetu jednostki za I kwartał 2012 r.

 

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO BRZEZINY  

ZA I KWARTAŁ 2012r.

 

Lp.

Nazwa

Plan na

2012r.

Wykonanie za

2012r.

% wykonania

 

1.

Dochody

33.299.773,76

7.898.986,80

 

 

 

Bieżące

29.133.355,15

7.873.572,01

 

 

 

majątkowe

4.166.418,61

25.414,79

 

 

2.

Wydatki ogółem

36.871.314,69

6.710.507,14

 

 

 

w tym:

 

 

 

 

 

Wydatki bieżące

26.371.463,14

6.698.255,53

 

 

 

Wydatki majątkowe

10.499.851,55

      12.251,61                    

 

 

3.

Nadwyżka

0,00

1.188.479,66

 

 

4.

Deficyt

-3.571.540,93

0,00

 

 

5.

Przychody ogółem

5.475.540,93

2.956.793,84

 

 

 

w tym:

 

 

 

 

 

Kredyty i pożyczki

2.518.747,09

0,00

 

 

 

Wolne środki

2.956.793,84

2.956.793,84

 

 

6.

Rozchody ogółem

1.904.000,00

475.794,32

 

 

 

W tym:

 

 

 

 

 

Spłata kredytów i pożyczek

1.904.000,00

475.794,32

 

 

 

WYKAZ UDZIELONYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI

 

  1. Poręczenie z tytułu zaciągniętego kredytu przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego

      Sp. z o.o. w Brzezinach – kwota 1.458.000,00 zł.

 

 

 

 

 

Skarbnik Miasta

Grażyna Mela

 

Metadane

Data publikacji : 08.05.2012
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony

do góry