Urząd Miasta Brzeziny

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO BRZEZINY ZA ROK 2011

 

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Burmistrz Miasta Brzeziny przedstawia informację o wykonaniu budżetu jednostki za rok 2011

 

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO BRZEZINY  

ZA ROK 2011

 

Lp.

Nazwa

Plan na 2011r.

Wykonanie za

2011

% wykonania

 

1.

Dochody

30.197.313,93

31.063.442,33

102,87

 

 

Bieżące

27.548.716,93

28.412.491,19

103,14

 

 

majątkowe

2.648.597,00

2.650.951,14

100,09

 

2.

Wydatki ogółem

33.792.904,35

31.037.203,93

91,85

 

 

w tym:

 

 

 

 

 

Wydatki bieżące

27.789.423,76

26.126.253,64

94,02

 

 

Wydatki majątkowe

6.003.480,59

    4.907.950,29

81,75

 

3.

Nadwyżka

0,00

26.238,40

0,00

 

4.

Deficyt

-3.595.590,42

0,00

0,00

 

5.

Przychody ogółem

6.137.590,42

5.472.132,72

89,16

 

 

w tym:

 

 

 

 

 

Kredyty i pożyczki

4.265.457,70

3.600.000,00

84,40

 

 

Wolne środki

1.872.132,72

1.872.132,72

100,00

 

6.

Rozchody ogółem

2.542.000,00

2.541.577,28

99,98

 

 

W tym:

 

 

 

 

 

Spłata kredytów i pożyczek

2.542.000,00

2.541.577,28

             99,98

 

 

WYKAZ UDZIELONYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI

 

  1. Poręczenie z tytułu zaciągniętego kredytu przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego

      Sp. z o.o. w Brzezinach – kwota 1.458.000,00 zł.

 

 

WYKAZ KWOT DOTACJI

UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

 

  1. Dotacja przekazana do Gminy Nowosolna i Gmina Strykówz przeznaczeniem na dofinansowanie niepublicznego przedszkola, do którego uczęszczają dzieci z terenu miasta Brzeziny – kwota 12.865,30zł.

 

  1. Dotacja przekazana Powiatowi Brzezińskiemu – z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z obchodami dziesiątej rocznicy Powiatu Brzezińskiego- kwota 6.000,00zł.

 

 

  1. Dotacja przekazana Powiatowi Brzezińskiemu – z przeznaczeniem na wydatki majątkowe związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową Powiatu Brzezińskiego- kwota 5.000,00zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKAZ KWOT DOTACJI

OTRZYMANYCH Z BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ KWOTY DOTACJI UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

 

1.             Dotacja przekazana do Gminy Nowosolna i Gmina Strykówz przeznaczeniem na dofinansowanie niepublicznego przedszkola, do którego uczęszczają dzieci z terenu miasta Brzeziny – kwota 12.865,30zł

 

 

 

 

 

Skarbnik Miasta

Grażyna Mela

Metadane

Data publikacji : 05.03.2012
Data modyfikacji : 26.04.2013
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki
Osoba modyfikująca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony

do góry