Urząd Miasta Brzeziny

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO BRZEZINY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU

 

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Burmistrz Miasta Brzeziny przedstawia informację o wykonaniu budżetu jednostki za III kwartał 2011 roku:

 

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO BRZEZINY  

ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU

 

Lp.

Nazwa

Plan na 2011r.

Wykonanie za

III kwartał 2011

% wykonania

 

1.

Dochody

29.979.292,99

23.904.459,89

79,70

 

 

Bieżące

27.040.939,82

22.127.502,74

81,80

 

 

majątkowe

2.938.353,17

1.776.957,15

60,50

 

2.

Wydatki ogółem

33.574.883,41

      20.557.845,43

61,20

 

 

w tym:

 

 

 

 

 

Wydatki bieżące

27.901.102,82

19.420.996,41

69,61

 

 

Wydatki majątkowe

5.673.780,59

1.136.849,02

20,00

 

3.

Nadwyżka

0,00

3.346.614,46

0,00

 

4.

Deficyt

-3.595.590,42

0,00

0,00

 

5.

Przychody ogółem

6.137.590,42

1.872.132,72

30,50

 

 

w tym:

 

 

 

 

 

Kredyty i pożyczki

4.265.457,70

0,00

0,00

 

 

Wolne środki

1.872.132,72

1.872.132,72

100,00

 

 

Środki na pokrycie deficytu

895.590,42

0,00

 

 

6.

Rozchody ogółem

2.542.000,00

1.904.182,96

74,90

 

 

W tym:

 

 

 

 

 

Spłata kredytów i pożyczek

2.542.000,00

1.904.182,96

74,90

 

 

WYKAZ UDZIELONYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI

 

  1. Poręczenie z tytułu zaciągniętego kredytu przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego

      Sp. z o.o. w Brzezinach – kwota 1.458.000,00 zł.

 

 

WYKAZ KWOT DOTACJI

UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

 

  1. Dotacja przekazana do Gminy Nowosolna , Gmina Stryków i Gminy Koluszkiz przeznaczeniem na dofinansowanie niepublicznego przedszkola, do którego uczęszczają dzieci z terenu miasta Brzeziny – kwota 10.664,80 zł
  2. Dotacje przekazane Powiatowi Brzezińskiemu z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z obchodami dziesiątej rocznicy utworzenia Powiatu Brzezińskiego- kwota 6.000,00zł

 

 

 

Skarbnik Miasta

Grażyna Mela

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 04.11.2011
Data modyfikacji : 26.04.2013
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki
Osoba modyfikująca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony

do góry