Urząd Miasta Brzeziny

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO BRZEZINY ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU

 

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Burmistrz Miasta Brzeziny przedstawia informację o wykonaniu budżetu jednostki za II kwartał 2011 roku:

 

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO BRZEZINY  

ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU

 

Lp.

Nazwa

Plan na 2011r.

Wykonanie za

II kwartał 2011

% wykonania

 

1.

Dochody

28.847.520,17

15.368.306,26

53,27

 

 

Bieżące

26.434.693,00

14.627.458,38

55,40

 

 

majątkowe

2.412.827,17

740.847,88

30,70

 

2.

Wydatki ogółem

32.443.110,59

      14.208.677.87

43,80

 

 

w tym:

 

 

 

 

 

Wydatki bieżące

26.504.830,00

13.235.816,34

50,00

 

 

Wydatki majątkowe

5.938.280,59

972.861,53

16,39

 

3.

Nadwyżka

0,00

1.159.628,39

0,00

 

4.

Deficyt

-3.595.590,42

0,00

0,00

 

5.

Przychody ogółem

6.137.590,42

1.872.132,72

30,50

 

 

w tym:

 

 

 

 

 

Kredyty i pożyczki

4.265.457,70

0,00

0,00

 

 

Wolne środki

1.872.132,72

1.872.132,72

100,00

 

6.

Rozchody ogółem

2.542.000,00

1.266.788,64

49,90

 

 

W tym:

 

 

 

 

 

Spłata kredytów i pożyczek

2.542.000,00

1.266.788,64

49,83

 

 

WYKAZ UDZIELONYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI

 

  1. Poręczenie z tytułu zaciągniętego kredytu przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego

      Sp. z o.o. w Brzezinach – kwota 1.458.000,00 zł.

 

 

WYKAZ KWOT DOTACJI

UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

 

  1. Dotacja przekazana do Gminy Nowosolna i Gmina Strykówz przeznaczeniem na dofinansowanie niepublicznego przedszkola, do którego uczęszczają dzieci z terenu miasta Brzeziny – kwota 7.386,60zł

 

 

 

Skarbnik Miasta

Grażyna Mela

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 29.08.2011
Data modyfikacji : 26.04.2013
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki
Osoba modyfikująca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony

do góry