Urząd Miasta Brzeziny

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO BRZEZINY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Burmistrz Miasta Brzeziny przedstawia informację o wykonaniu budżetu jednostki za I kwartał 2011 roku:

 

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO BRZEZINY  

ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU

 

Lp.

Nazwa

Plan na 2010r.

Wykonanie za

I kwartał 2011

% wykonania

 

1.

Dochody

28.495.324,21

7.554.099,64

26,51

 

 

Bieżące

26.082.497,04

7.546.283,06

28,93

 

 

majątkowe

2.412.827,17

7.816,58

0,32

 

2.

Wydatki ogółem

31.423.914,63

      6.421.175,15

20,43

 

 

w tym:

 

 

 

 

 

Wydatki bieżące

25.573.634,04

6.387.436,74

24,98

 

 

Wydatki majątkowe

5.850.280,59

33.738,41  

0,58

 

3.

Nadwyżka

0,00

1.132.924,49

0,00

 

4.

Deficyt

-2.928.590,42

0,00

 

 

5.

Przychody ogółem

5.470.590,42

1.872.132,72

34,22

 

 

w tym:

 

 

 

 

 

Kredyty i pożyczki

5.470.590,42

0,00

0,00

 

 

Wolne środki

0,00

1.872.132,72

0,00

 

6.

Rozchody ogółem

2.542.000,00

629.394,32

24,76

 

 

W tym:

 

 

 

 

 

Spłata kredytów i pożyczek

2.542.000,00

629.394,32

24,76

 

 

WYKAZ UDZIELONYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI

 

  1. Poręczenie z tytułu zaciągniętego kredytu przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego

      Sp. z o.o. w Brzezinach – kwota 1.458.000,00 zł.

 

 

WYKAZ KWOT DOTACJI

UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

 

  1. Dotacja przekazana do Gminy Nowosolna i Gmina Strykówz przeznaczeniem na dofinansowanie niepublicznego przedszkola, do którego uczęszczają dzieci z terenu miasta Brzeziny – kwota 16.500,00zł.

 

 

 

Skarbnik Miasta

Grażyna Mela

Metadane

Data publikacji : 17.05.2011
Data modyfikacji : 26.04.2013
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki
Osoba modyfikująca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony

do góry