Urząd Miasta Brzeziny

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO BRZEZINY ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU

 

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Burmistrz Miasta Brzeziny przedstawia informację o wykonaniu budżetu jednostki za IV kwartał 2010 roku:

 

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO BRZEZINY  

ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU

 

Lp.

Nazwa

Plan na 2010r.

Wykonanie za

IV kwartał 2010

% wykonania

 

1.

Dochody

31.158.083,70

31.484.876,01

101,05

 

 

Bieżące

25.506.543,30

25.893.786,18

101,52

 

 

majątkowe

5.651.540,40

5.591.089,83

98,93

 

2.

Wydatki ogółem

36.506.599,47

      34.609.335,70

94,80

 

 

w tym:

 

 

 

 

 

Wydatki bieżące

26.968.776,46

25.207.681,97

93,47

 

 

Wydatki majątkowe

9.537.823,01

      9.401.653,73

98,57

 

3.

Nadwyżka

0,00

0,00

0,00

 

4.

Deficyt

-5.348.515,77

-3.124.459,69

58,42

 

5.

Przychody ogółem

7.265.056,77

6.913.131,69

95,15

 

 

w tym:

 

 

 

 

 

Kredyty i pożyczki

6.351.925,77

6.000.000,00

94,46

 

 

Wolne środki

913.131,00

913.131,69

100

 

6.

Rozchody ogółem

1.916.541,00

1.916.539,28

99,99

 

 

W tym:

 

 

 

 

 

Spłata kredytów i pożyczek

1.916.541,00

1.916.539,28

99,99

 

 

WYKAZ UDZIELONYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI

 

  1. Poręczenie z tytułu zaciągniętego kredytu przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego

      Sp. z o.o. w Brzezinach – kwota 1.458.000,00 zł.

 

 

WYKAZ KWOT DOTACJI

UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

 

  1. Dotacja przekazana do Gminy Nowosolna i Gmina Andrespolz przeznaczeniem na dofinansowanie niepublicznego przedszkola, do którego uczęszczają dzieci z terenu miasta Brzeziny – kwota 7.730,84zł.

 

 

 

Skarbnik Miasta

Grażyna Mela

Metadane

Data publikacji : 19.04.2011
Data modyfikacji : 26.04.2013
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki
Osoba modyfikująca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony

do góry