Urząd Miasta Brzeziny

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO BRZEZINY ZA III KWARTAŁ 2010 ROKU

 

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Burmistrz Miasta Brzeziny przedstawia informację o wykonaniu budżetu jednostki za III kwartał 2010 roku:

 

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO BRZEZINY  

ZA III KWARTAŁ 2010 ROKU

 

Lp.

Nazwa

Plan na 2010r.

Wykonanie za

III kwartał 2010

% wykonania

 

1.

Dochody

30.239.301,5975

22.397.816,61

74,07

 

 

Bieżące

24.859.630,19

19.672.057,97

79,13

 

 

majątkowe

5.379.671,40

2.725.758,64

50,67

 

2.

Wydatki ogółem

35.587.817,36

23.693.579,23

66,58

 

 

w tym:

 

 

 

 

 

Wydatki bieżące

26.306.013,61

18.361.484,53

69,80

 

 

Wydatki majątkowe

9.281.803,75

5.332.094,70

57,45

 

3.

Nadwyżka

0

0

 

 

4.

Deficyt

5.348.515,77

1.295.762,62

19,77

 

5.

Przychody ogółem

7.265.056,77

5.413.131,69

66,19

 

 

w tym:

 

 

 

 

 

Kredyty i pożyczki

6.351.925,77

4.500.000,00

10,03

 

 

Wolne środki

913.131,00

913.131,69

100

 

6.

Rozchody ogółem

1.916.541,00

1.437.294,96

75,00

 

 

W tym:

 

 

 

 

 

Spłata kredytów i pożyczek

1.916.541,00

1.437.294,96

75,00

 

 

WYKAZ UDZIELONYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI

 

  1. Poręczenie z tytułu zaciągniętego kredytu przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego

      Sp. z o.o. w Brzezinach – kwota 1.458.000,00 zł.

 

 

WYKAZ KWOT DOTACJI

UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

 

  1. Dotacja przekazana do Gminy Nowosolna i Gmina Andrespolz przeznaczeniem na dofinansowanie niepublicznego przedszkola, do którego uczęszczają dzieci z terenu miasta Brzeziny – kwota 4.704,00zł.

 

 

 

Skarbnik Miasta

Grażyna Mela

Metadane

Data publikacji : 22.10.2010
Data modyfikacji : 26.04.2013
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki
Osoba modyfikująca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony

do góry