Urząd Miasta Brzeziny

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO BRZEZINY ZA II KWARTAŁ 2010 ROKU

 

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Burmistrz Miasta Brzeziny przedstawia informację o wykonaniu budżetu jednostki za II kwartał 2010 roku:

 

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTO BRZEZINY  ZA II KWARTAŁ 2010 ROKU

 

Lp.

Nazwa

Plan na 2010r.

Wykonanie za

I kwartał 2010

% wykonania

 

1.

Dochody

29.719.870,75

15.830.074,28

53,27

 

2.

Wydatki ogółem

35.068.686,52

14.772.986,97

42,13

 

 

w tym:

 

 

 

 

 

Wydatki bieżące

24.684.180,57

12.497.624,23

50,63

 

 

Wydatki majątkowe

10.364.205,95

2.275.362,74

21,96

 

3.

Nadwyżka

0

0

 

 

4.

Deficyt

5.348.515,77

1.057.087,31

19,77

 

5.

Przychody ogółem

7.265.056,77

1.851.107,80

25,48

 

 

w tym:

 

 

 

 

 

Kredyty i pożyczki

6.351.925,77

937.976,11

10,03

 

 

Wolne środki

913.131,00

913.131,69

100

 

6.

Rozchody ogółem

1.916.541,00

958.050,64

49,99

 

 

W tym:

 

 

 

 

 

Spłata kredytów i pożyczek

1.916.541,00

958.050,64

49,99

 

 

WYKAZ UDZIELONYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI

 

  1. Poręczenie z tytułu zaciągniętego kredytu przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego

      Sp. z o.o. w Brzezinach – kwota 1.458.000,00 zł.

 

 

WYKAZ KWOT DOTACJI

UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

 

  1. Dotacja przekazana do Gminy Nowosolna i Gmina Andrespolz przeznaczeniem na dofinansowanie niepublicznego przedszkola, do którego uczęszczają dzieci z terenu miasta Brzeziny – kwota 2.940,00zł.

 

 

 

Skarbnik Miasta

Grażyna Mela

Metadane

Data publikacji : 18.08.2010
Data modyfikacji : 26.04.2013
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki
Osoba modyfikująca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony

do góry