Urząd Miasta Brzeziny

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym kwota deficytu

Brzeziny, 1.03.2010 r.

 

 

Wydział Organizacyjny

Urzędu Miasta Brzeziny

            Fn. 3029/1/2010

 

     

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego

w tym kwota deficytu

 

Na podstawie art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U Nr 249, poz. 2104) Burmistrz Miasta Brzeziny przedstawia informację o wykonaniu budżetu jednostki za 2009 rok:

 

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2009 ROK

 

Lp.

Nazwa

Plan na 2009r.

Wykonanie za

2009r.

% wykonania

 

1.

Dochody

23.824.126,73

23.907.612,80

100,35

 

2.

Wydatki ogółem

28.113.393,54

26.934.715,43

95,81

 

 

w tym:

 

 

 

 

 

Wydatki bieżące

23.026.110,10

22.409.982,95

97,33

 

 

Wydatki majątkowe

5.087.283,44

4.524.732,48

88,95

 

3.

Nadwyżka

0

0

 

 

4.

Deficyt

4.289.266,81

3.027.102,63

70,58

 

5.

Przychody ogółem

5.896.166,81

5.534.601,32

93,87

 

 

w tym:

 

 

 

 

 

Kredyty i pożyczki

4.361.565,81

4.000.000,00

90,97

 

 

Wolne środki

1.534.601,00

1.534.601,32

100

 

6.

Rozchody ogółem

1.606.900,00

1.594.367,00

99,22

 

 

W tym:

 

 

 

 

 

Spłata kredytów i pożyczek

1.606.900,00

1.594.367,00

99,22

 

 

WYKAZ UDZIELONYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI

 

  1. Poręczenie z tytułu zaciągniętego kredytu przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego

      Sp. z o.o. w Brzezinach – kwota 450.000,00 zł.

 

WYKAZ KWOT DOTACJI

OTRZYMANYCH  Z BUDŻETU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

 

  1. Dotacja otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Brzezinach z przeznaczeniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach – kwota 7.000,00 zł

 

WYKAZ KWOT DOTACJI

UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

 

  1. Dotacja przekazana do Starostwa  Powiatowego w Brzezinach z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach – kwota 40.000,00 zł.
  2. Dotacja przekazana do Gminy Nowosolna i Gmina Andrespolz przeznaczeniem na dofinansowanie niepublicznego przedszkola, do którego uczęszczają dzieci z terenu miasta Brzeziny – kwota 7.350,00zł.

Skarbnik Miasta

Grażyna Mela

Metadane

Data publikacji : 02.03.2010
Data modyfikacji : 26.04.2013
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki
Osoba modyfikująca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony

do góry