Urząd Miasta Brzeziny

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym kwota deficytu

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego

w tym kwota deficytu

 

Na podstawie art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U Nr 249, poz. 2104) Burmistrz Miasta Brzeziny przedstawia informację o wykonaniu budżetu jednostki za III kwartał 2009 roku

 

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA III KWARTAŁ  2009 ROKU

 

Lp.

Nazwa

Plan na 2009r.

Wykonanie za

III kwartał 2009r.

% wykonania

 

1.

Dochody

23.760.120,17

18.298.607,72

77,01

 

2.

Wydatki ogółem

27.249.386,98

18.622.757,61

68,34

 

 

w tym:

 

 

 

 

 

Wydatki bieżące

22.625.770,54

16.492.555,01

72,89

 

 

Wydatki majątkowe

4.623.616,44

2.130.202,60

46,07

 

3.

Nadwyżka

0

0

0

 

4.

Deficyt

3.489.266,81

324.149,89

9,29

 

5.

Przychody ogółem

5.996.166,81

2.734.601,32

45,61

 

 

w tym:

 

 

 

 

 

Kredyty i pożyczki

4.461.565,81

1.200.000,00

26,90

 

 

Wolne środki

1.534.601,00

1.534.601,32

100

 

6.

Rozchody ogółem

1.606.900,00

1.241.161,00

77,24

 

 

W tym:

 

 

 

 

 

Spłata kredytów i pożyczek

1.606.900,00

1.241.161,00

77,24

 

 

 

WYKAZ UDZIELONYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI

 

  1. Poręczenie z tytułu zaciągniętego kredytu przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego

      Sp. z o.o. w Brzezinach – kwota 450.000,00 zł.

 

WYKAZ KWOT DOTACJI

UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

 

  1. Dotacja przekazana do Starostwa  Powiatowego w Brzezinach z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach – kwota 40.000,00 zł.

 

WYKAZ KWOT DOTACJI

OTRZYMANYCH  Z BUDŻETU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

 

  1. Dotacja otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Brzezinach z przeznaczeniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach – kwota  7.000,00 zł

 

 

Skarbnik Miasta

Grażyna Mela

Metadane

Data publikacji : 18.11.2009
Data modyfikacji : 26.04.2013
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki
Osoba modyfikująca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony

do góry