Urząd Miasta Brzeziny

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym kwota deficytu

Brzeziny, 25.08.2009 r.

 

 

Wydział Organizacyjny

Urzędu Miasta Brzeziny

            Fn. 3029/4/09

 

     

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego

w tym kwota deficytu

 

Na podstawie art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U Nr 249, poz. 2104) Burmistrz Miasta Brzeziny przedstawia informację o wykonaniu budżetu jednostki za II kwartał 2009 roku

 

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA II KWARTAŁ  2009 ROKU

 

Lp.

Nazwa

Plan na 2009r.

Wykonanie za

II kwartał 2009r.

% wykonania

 

1.

Dochody

22.786.841,95

12.592.680,96

55,26

 

2.

Wydatki ogółem

26.276.108,76

12.380.862,89

47,12

 

 

w tym:

 

 

 

 

 

Wydatki bieżące

22.383.366,47

11.139.324,01

49,77

 

 

Wydatki majątkowe

3.892.742,29

1.241.538,88

31,89

 

3.

Nadwyżka

0

211.818,07

0

 

4.

Deficyt

3.489.266,81

0

0

 

5.

Przychody ogółem

5.132.166,81

1.534.601,32

29,90

 

 

w tym:

 

 

 

 

 

Kredyty i pożyczki

3.597.565,81

0

0

 

 

Wolne środki

1.534.601,00

1.534.601,32

100

 

6.

Rozchody ogółem

1.642.900,00

885.824,00

53,92

 

 

W tym:

 

 

 

 

 

Spłata kredytów i pożyczek

1.642.900,00

885.824,00

53,92

 

 

 

WYKAZ UDZIELONYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI

 

  1. Poręczenie z tytułu zaciągniętego kredytu przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego

      Sp. z o.o. w Brzezinach – kwota 450.000,00 zł.

 

WYKAZ KWOT DOTACJI

UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

 

  1. Dotacja przekazana do Starostwa  Powiatowego w Brzezinach z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach – kwota 40.000,00 zł.

 

 

 

Skarbnik Miasta

Grażyna Mela

Metadane

Data publikacji : 25.08.2009
Data modyfikacji : 26.04.2013
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki
Osoba modyfikująca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony

do góry