Urząd Miasta Brzeziny

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym kwota deficytu

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego

w tym kwota deficytu

 

Na podstawie art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U Nr 249, poz. 2104) Burmistrz Miasta Brzeziny przedstawia informację o wykonaniu budżetu jednostki za I kwartał 2009 roku

 

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I KWARTAŁ  2009 ROKU

 

Lp.

Nazwa

Plan na 2009r.

Wykonanie za

I kwartał 2009r.

% wykonania

 

1.

Dochody

22.521.721,26

6.430.713,67

28,56

 

2.

Wydatki ogółem

25.860.988,07

6.031.387,73

23,33

 

 

w tym:

 

 

 

 

 

Wydatki bieżące

22.116.345,78

5.596.602,65

25,31

 

 

Wydatki majątkowe

3.744.642,29

434.785,08

11,61

 

3.

Nadwyżka

0

399.326,41

 

 

4.

Deficyt

3.339.266,81

0

0

 

5.

Przychody ogółem

4.982.166,81

1.534.601,32

30,81

 

 

w tym:

 

 

 

 

 

Kredyty i pożyczki

4.982.166,81

0

0

 

 

Wolne środki

0

1.534.601,32

0

 

6.

Rozchody ogółem

1.642.900,00

478.512,00

29,13

 

 

W tym:

 

 

 

 

 

Spłata kredytów i pożyczek

1.642.900,00

478.512,00

129,13

 

 

 

WYKAZ UDZIELONYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI

 

  1. Poręczenie z tytułu zaciągniętego kredytu przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego

      Sp. z o.o. w Brzezinach – kwota 450.000,00 zł.

 

WYKAZ KWOT DOTACJI

UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

 

  1. Dotacja przekazana do Starostwa  Powiatowego w Brzezinach z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach – kwota 40.000,00 zł.

 

 

 

Skarbnik Miasta

Grażyna Mela

Metadane

Data publikacji : 06.05.2009
Data modyfikacji : 26.04.2013
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki
Osoba modyfikująca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony

do góry