Urząd Miasta Brzeziny

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym kwota deficytu za II kw. 2008

 

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego

w tym kwota deficytu

 

Na podstawie art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U Nr 249, poz. 2104) Burmistrz Miasta Brzeziny przedstawia informację o wykonaniu budżetu jednostki za II kwartał 2008 roku:

 

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008 ROK

 

Lp.

Nazwa

Plan na 2008r.

Wykonanie za

II kwartał 2008r.

% wykonania

 

1.

Dochody

22.149.322,37

12.537.556,95

56,61

 

2.

Wydatki ogółem

26.366.778,37

10.623.555,89

40,30

 

 

w tym:

 

 

 

 

 

Wydatki bieżące

21.252.378,37

10.333.359,56

48,63

 

 

Wydatki majątkowe

5.114.400,00

290.196,33

5,68

 

3.

Nadwyżka

0

1.914.001,06

0

 

4.

Deficyt

4.217.456,00

0

0

 

5.

Przychody ogółem

5.845.315,00

0

0

 

 

w tym:

 

 

 

 

 

Kredyty i pożyczki

4.081.359,00

0

0

 

 

Wolne środki

1.763.956,00

0

0

 

6.

Rozchody ogółem

1.627.859,00

845.823,97

51,96

 

 

W tym:

 

 

 

 

 

Spłata kredytów i pożyczek

1.715.659,00

438.291,98

25,55

 

 

 

WYKAZ UDZIELONYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI

 

  1. Poręczenie z tytułu zaciągniętego kredytu przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego

      Sp. z o.o. w Brzezinach – kwota 450.000,00 zł.

 

 

WYKAZ KWOT DOTACJI

OTRZYMANYCH  Z BUDŻETU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

 

  1. Dotacja otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Brzezinach z przeznaczeniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach – kwota 3.000,00 zł

 

 

Skarbnik Miasta

Grażyna Mela

Metadane

Data publikacji : 31.07.2008
Data modyfikacji : 26.04.2013
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki
Osoba modyfikująca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony

do góry