Urząd Miasta Brzeziny

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym kwota deficytu

Brzeziny, 26.05.2008 r.

 

 

Wydział Organizacyjny

Urzędu Miasta Brzeziny

            Fn. 3029/3/08

 

     

 

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego

w tym kwota deficytu

 

Na podstawie art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U Nr 249, poz. 2104) Burmistrz Miasta Brzeziny przedstawia informację o wykonaniu budżetu jednostki za I kwartał 2008 roku:

 

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I KWARTAŁ 2008 ROK

 

Lp.

Nazwa

Plan na 2008r.

Wykonanie za

I kwartał 2008r.

% wykonania

 

1.

Dochody

21.885.667,00

6.574.845,77

30,05

 

2.

Wydatki ogółem

24.871.167,00

4.785.917,55

19,25

 

 

w tym:

 

 

 

 

 

Wydatki bieżące

20.118.267,00

4.765.606,55

23,69

 

 

Wydatki majątkowe

4.752.900,00

20.311,00

0,43

 

3.

Nadwyżka

0

1.788.928,22

0

 

4.

Deficyt

2.985.500,00

0

0

 

5.

Przychody ogółem

4.701.159,00

0

0

 

 

w tym:

 

 

 

 

 

Kredyty i pożyczki

4.701.159,00

0

0

 

 

Wolne środki

0

0

0

 

6.

Rozchody ogółem

1.715.659,00

438.291,98

25,55

 

 

W tym:

 

 

 

 

 

Spłata kredytów i pożyczek

1.715.659,00

438.291,98

25,55

 

 

 

WYKAZ UDZIELONYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI

 

  1. Poręczenie z tytułu zaciągniętego kredytu przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego

      Sp. z o.o. w Brzezinach – kwota 450.000,00 zł.

 

 

 

Skarbnik Miasta

Grażyna Mela

Metadane

Data publikacji : 26.05.2008
Data modyfikacji : 26.04.2013
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki
Osoba modyfikująca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony

do góry