Urząd Miasta Brzeziny

Informacja o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym kwota deficytu

Brzeziny, 13.03.2008 r.

 

 

Wydział Organizacyjny

Urzędu Miasta Brzeziny

            Fn. 3029/2/08

 

     

Informacja o wykonaniu budżetu jednostki samorz±du terytorialnego

w tym kwota deficytu

 

Na podstawie art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U Nr 249, poz. 2104) Burmistrz Miasta Brzeziny przedstawia informację z wykonania budżetu jednostki samorz±du  terytorialnego za 2007 rok:

 

 

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZˇDU TERYTORIALNEGO ZA 2007 ROK

 

Lp.

Nazwa

Plan na 2007 rok

Wykonanie za

2007 rok

% wykonania

 

1.

Dochody

21.260.218,93

21.998.002,06

 

103,47

 

2.

Wydatki ogółem

23.054.127,93

22.040.730,84

95,61

 

 

w tym:

 

 

 

 

 

Wydatki bież±ce

20.750.486,93

19.815.601,92

95,50

 

 

Wydatki maj±tkowe

2.303.641,00

2.225.128,92

96,606

 

3.

Nadwyżka

------------------

--------------------

 

 

4.

Deficyt

 1.793.909,00

42.728,78

2,39

 

5.

Przychody ogółem

3.270.437,00

3.251.012,88

99,41

 

 

w tym:

 

 

 

 

 

Kredyty i pożyczki

2.214.228,00

2.194.803,88

99,13

 

 

Wolne ¶rodki

1.056209,00

1.056.209,00

100

 

6.

Rozchody ogółem

1.476.528,00

1.444.328,00

97,82

 

 

W tym:

 

 

 

 

 

Spłata kredytów i pożyczek

1.476.528,00

1.444.328,00

97,82

 

 

 

WYKAZ KWOT DOTACJI

OTRZYMANYCH  Z BUDŻETU JEDNOSTEK SAMORZˇDU TERYTORIALNEGO

 

  1. Dotacja otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Brzezinach z przeznaczeniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach - kwota 6.000,00 zł

 

WYKAZ KWOT DOTACJI

UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZˇDU TERYTORIALNEGO

 

  1. Dotacja przekazana do Starostwa  Powiatowego w Brzezinach z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach - kwota 10.000,00 zł.
  2. Dotacja przekazana do Starostwa  Powiatowego w Brzezinach z przeznaczeniem - kwota 400,00 zł.

 

 

WYKAZ UDZIELONYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI

 

  1. Poręczenie z tytułu zaci±gniętego kredytu przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego

      Sp. z o.o. w Brzezinach - kwota 450.000,00 zł (udzielone 27.03.2003 r.)

Metadane

Data publikacji : 13.03.2008
Data modyfikacji : 26.04.2013
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki
Osoba modyfikująca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony

do góry