Urząd Miasta Brzeziny

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA III KWARTAŁ 2007 ROK

Na podstawie art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U Nr 249, poz. 2104) Burmistrz Miasta Brzeziny przedstawia informację o wykonaniu budżetu jednostki za III kwartał 2007 roku:

 

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA III KWARTAŁ 2007 ROK

 

Lp.

Nazwa

Plan na 2007r.

Wykonanie za

III kwartał 2007r.

% wykonania

 

1.

Dochody

20.311.337,50

16.640.147,90

82

 

2.

Wydatki ogółem

22.766.606,50

14.361.618,51

63

 

 

w tym:

 

 

 

 

 

Wydatki bieżące

20.072.165,50

13.627.806,45

68

 

 

Wydatki majątkowe

2.694.441,00

733.812,06

27

 

3.

Nadwyżka

0

2.278.529,39

0

 

4.

Deficyt

2.455.269,00

0

0

 

5.

Przychody ogółem

3.966.231,00

1.284.208,42

32

 

 

w tym:

 

 

 

 

 

Kredyty i pożyczki

2.910.022,00

227.999,42

8

 

 

Wolne środki

1.056.209,00

1.056.209,00

100

 

6.

Rozchody ogółem

1.510.962,00

1.121.770,00

74

 

 

W tym:

 

 

 

 

 

Spłata kredytów i pożyczek

1.510.962,00

1.121.770,00

74

 

 

 

 

WYKAZ KWOT DOTACJI

OTRZYMANYCH  Z BUDŻETU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

 

  1. Dotacja otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Brzezinach z przeznaczeniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach – kwota 6.000,00 zł

 

WYKAZ KWOT DOTACJI

UDZIELONYCH INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

 

  1. Dotacja przekazana do Starostwa  Powiatowego w Brzezinach z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach – kwota 10.000,00 zł.

 

WYKAZ UDZIELONYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI

 

  1. Poręczenie z tytułu zaciągniętego kredytu przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego

      Sp. z o.o. w Brzezinach – kwota 450.000,00 zł.

Metadane

Data publikacji : 05.11.2007
Data modyfikacji : 26.04.2013
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki
Osoba modyfikująca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony

do góry