Urząd Miasta Brzeziny

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym kwota deficytu za I półrocze 2007r.

 

             

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu jednostki samorz±du terytorialnego

w tym kwota deficytu

 

Na podstawie art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U Nr 249, poz. 2104) Burmistrz Miasta Brzeziny przedstawia informację o wykonaniu budżetu jednostki za I półrocze 2007 roku:

 

 

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZˇDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2007 ROK

 

Lp.

Nazwa

Plan na 2007r.

Wykonanie za

I półrocze 2007r.

% wykonania

 

1.

Dochody

19.836.159,50

11.048.031,62

56

 

2.

Wydatki ogółem

22.391.428,50

9.644.400,14

43

 

 

w tym:

 

 

 

 

 

Wydatki bież±ce

20.079.931,50

9.483.224,45

47

 

 

Wydatki maj±tkowe

2.311.497,00

161.175,,69

7

 

3.

Nadwyżka

0

1.403.631,48

0

 

4.

Deficyt

2.555.269,00

0

0

 

5.

Przychody ogółem

4.069.976,00

1.167.024,00

29

 

 

w tym:

 

 

 

 

 

Kredyty i pożyczki

3.013.767,00

110.815,00

4

 

 

Wolne ¶rodki

1.056.209,00

1.056.209,00

100

 

6.

Rozchody ogółem

1.514.707,00

758.422,00

50

 

 

W tym:

 

 

 

 

 

Spłata kredytów i pożyczek

1.514.707,00

758.422,00

50

 

 

 

 

 

WYKAZ KWOT DOTACJI

OTRZYMANYCH  Z BUDŻETU JEDNOSTEK SAMORZˇDU TERYTORIALNEGO

 

  1. Dotacja otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Brzezinach z przeznaczeniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach - kwota 3.000,00 zł

 

 

WYKAZ UDZIELONYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI

 

  1. Poręczenie z tytułu zaci±gniętego kredytu przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego

      Sp. z o.o. w Brzezinach - kwota 450.000,00 zł.

Metadane

Data publikacji : 25.07.2007
Data modyfikacji : 26.04.2013
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
adm
Osoba modyfikująca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony

do góry