Urząd Miasta Brzeziny

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego

w tym kwota deficytu

 

Na podstawie art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U Nr 249, poz. 2104) Burmistrz Miasta Brzeziny przedstawia informację o wykonaniu budżetu jednostki za I kwartał 2007 roku:

 

 

KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na podstawie art. 14 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych

(Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104 ze zm.) Burmistrz Miasta Brzeziny informuje:

 

 

Lp.

Nazwa

Plan na 2007r.

Wykonanie za

I kwartał 2007r.

% wykonania

 

1.

Dochody

19.462.737,00

5.719.276,45

29

 

2.

Wydatki ogółem

22.018.006,00

4.706.171,67

21

 

 

w tym:

 

 

 

 

 

Wydatki bieżące

19.251.036,00

4.687.379,39

24

 

 

Wydatki majątkowe

2.766.970,00

18.792,28

1

 

3.

Nadwyżka

0

1.013.104,78

0

 

4.

Deficyt

2.555.269,00

0

0

 

5.

Przychody ogółem

4.069.976,00

0

0

 

 

w tym:

 

0

 

 

 

Środki na pokrycie deficytu

0

0

0

 

 

Kredyty i pożyczki

4.069.976,00

0

0

 

6.

Rozchody ogółem

1.514.707,00

379.211,00

25

 

 

W tym:

 

 

 

 

 

Spłata kredytów i pożyczek

1.514.707,00

379.211,00

25

Metadane

Data publikacji : 26.04.2007
Data modyfikacji : 26.04.2013
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki
Osoba modyfikująca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony

do góry