Urząd Miasta Brzeziny

Informacja o wykonaniu budżetu jednostki za III kwartał 2018 rok

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U  2017r. poz. 2077, z 2018r. poz. 62  ze zm.) Burmistrz Miasta Brzeziny przedstawia informację o wykonaniu budżetu jednostki za III kwartał 2018 rok

 

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETY MIASTA BRZEZINY  

ZA III KWARTAŁ 2018 ROKU

Lp.

Nazwa

Plan na

2018 r.

Wykonanie za   III kwartał 2018 r.

% wykonania

 

1.

Dochody

58.624.216,22

38.264.409,81

65,27

 

 

Bieżące

45.511.699,06

35.487.041,02

77,97

 

 

Majątkowe

13.112.517,16

2.777.368,79

21,18

 

2.

Wydatki ogółem

59.943.718,84

33.917.897,09

56,58

 

 

w tym:

 

 

 

 

 

Wydatki bieżące

42.400.802,54

30.234.965,91

71,31

 

 

Wydatki majątkowe

17.542.916,30

3.682.931,18

20,99

 

3.

Nadwyżka

0,00

4.346.512,72

0,00

 

4.

Deficyt

-1.319.502,62

0,00

0,00

 

5.

Przychody ogółem

2.997.706,62

1.465.772,89

48,90

 

 

w tym:

 

 

 

 

 

Kredyty i pożyczki

1.531.933,73

0,00

0,00

 

 

Papiery wartościowe

0,00

0,00

0,00

 

 

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 u.o.f.p.

1.465.772,89

1.465.772,89

100,00

 

 

w tym na pokrycie deficytu

0,00

0,00

0,00

 

6.

Rozchody ogółem

1.678.204,00

1.150.703,00

68,57

 

 

W tym:

 

 

 

 

 

spłata kredytów i pożyczek i wykup papierów wartościowych

1.678.204,00

1.150.703,00

68,57

 

 

 

1.  Wykaz udzielonych umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art.  60        

     ustawy o finansach publicznych:

- umorzenie z tyt. kosztów utrzymania lokalu 1.168,51 zł;

- umorzenie odsetek od kosztów utrzymania lokalu 16,67 zł.

 

 

 

 

Skarbnik Miasta

Grażyna Mela

Metadane

Data publikacji : 29.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki Wydział Organizacji i Projektów Rozwojowych

Opcje strony

do góry