Urząd Miasta Brzeziny

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETY MIASTA BRZEZINY ZA II KWARTAŁ 2018 ROKU

 

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U  2017r. poz. 2077, z 2018r. poz. 62) Burmistrz Miasta Brzeziny przedstawia informację o wykonaniu budżetu jednostki za II kwartał 2018 rok

 

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETY MIASTA BRZEZINY  

ZA II KWARTAŁ 2018 ROKU

Lp.

Nazwa

Plan na

2018 r.

Wykonanie za   II kwartał 2018 r.

% wykonania

 

1.

Dochody

58.534.010,66

24.379.629,66

41,65

 

 

Bieżące

44.356.549,70

23.206,804,33

52,32

 

 

Majątkowe

14.177.460,96

1.172.825,33

8,27

 

2.

Wydatki ogółem

60.735.930,78

21.154.298,10

34,83

 

 

w tym:

 

 

 

 

 

Wydatki bieżące

41.342.836,18

20.448.697,45

49,46

 

 

Wydatki majątkowe

19.393.094,60

705.600,65

3,64

 

3.

Nadwyżka

0,00

3.225.331,56

0,00

 

4.

Deficyt

-2.201.920,12

0,00

0,00

 

5.

Przychody ogółem

3.880.124,12

1.465.772,89

37,78

 

 

w tym:

 

 

 

 

 

Kredyty i pożyczki

2.414.351,23

0,00

0,00

 

 

Papiery wartościowe

 

 

 

 

 

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 u.o.f.p.

1.465.772,89

1.465.772,89

100,00

 

 

w tym na pokrycie deficytu

 

 

 

 

6.

Rozchody ogółem

1.678.204,00

823.202,00

49,05

 

 

W tym:

 

 

 

 

 

spłata kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych

1.678.204,00

823.202,00

49,05

 

 

 

1.  Wykaz udzielonych umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art.  60        

     ustawy o finansach publicznych:

- umorzenie z tyt. kosztów utrzymania lokalu 1.168,51 zł;

- umorzenie odsetek od kosztów utrzymania lokalu 16,67 zł.

 

 

 

 

Skarbnik Miasta

Grażyna Mela

Metadane

Data publikacji : 23.07.2018
Data modyfikacji : 09.08.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki Wydział Organizacji i Projektów Rozwojowych
Osoba modyfikująca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony

do góry