Urząd Miasta Brzeziny

https://bip.brzeziny.pl/brz/budzet-i-finanse/wykonanie-budzetu/10553,INFORMACJA-Z-WYKONANIA-BUDZETY-MIASTA-BRZEZINY-ZA-I-KWARTAL-2018-ROKU.html
21.05.2024, 18:39

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETY MIASTA BRZEZINY ZA I KWARTAŁ 2018 ROKU

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U  2017r. poz. 2077, z 2018r. poz. 62) Burmistrz Miasta Brzeziny przedstawia informację o wykonaniu budżetu jednostki za I kwartał 2018 rok

 

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETY MIASTA BRZEZINY  ZA I KWARTAŁ 2018 ROKU

Lp.

Nazwa

Plan na

2018 r.

Wykonanie za   I kwartał 2018 r.

% wykonania

 

1.

Dochody

56.882.145,62

12.431.675,74

21,86

 

 

Bieżące

43.340.460,10

12.323.236,49

28,43

 

 

Majątkowe

13.541.685,52

108.439,25

0,80

 

2.

Wydatki ogółem

57.730.965,74

10.496.771,31

18,18

 

 

w tym:

 

 

 

 

 

Wydatki bieżące

40.647.046,58

10.468.804,28

25,76

 

 

Wydatki majątkowe

17.083.919,16

27.967,03

0,16

 

3.

Nadwyżka

0,00

1.934.904,43

0,00

 

4.

Deficyt

848.820,12

0,00

0,00

 

5.

Przychody ogółem

2.527.024,12

1.465.772,89

58,00

 

 

w tym:

 

 

 

 

 

Kredyty i pożyczki

1.061.251,23

0,00

0,00

 

 

Papiery wartościowe

0,00

0,00

0,00

 

 

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 u.o.f.p.

1.465.772,89

1.465.772,89

100,00

 

 

w tym na pokrycie deficytu

0,00

0,00

0,00

 

6.

Rozchody ogółem

1.678.204,00

411.601,00

24,53

 

 

W tym:

 

 

 

 

 

spłata kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych

1.678.204,00

411.601,00

24,53

 

 

 

1.  Wykaz udzielonych umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art.  60        

     ustawy o finansach publicznych:

- brak

 

 

 

 

Skarbnik Miasta

Grażyna Mela

Metadane

Data publikacji : 27.04.2018
Data modyfikacji : 28.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki Wydział Organizacji i Projektów Rozwojowych
Osoba modyfikująca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony