Urząd Miasta Brzeziny

Komunikat Burmistrza Miasta Brzeziny dot. losowania kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych

KOMUNIKAT

BURMISTRZA  MIASTA  BRZEZINY

z dnia 17 kwietnia  2015 r.

 

w sprawie przeprowadzenia publicznego losowania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Na podstawie art. 182 § 7  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej  Polskiej(M.P. Nr 30 , poz. 345 z późn.zm) Burmistrz Miasta Brzeziny informuje, że liczba prawidłowo zgłoszonych kandydatów do składów następujących obwodowych  komisji wyborczych:

1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr  1 w Brzezinach
2. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr  2 w Brzezinach
3. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr  3 w Brzezinach
4. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr  4 w Brzezinach
5. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr  5 w Brzezinach
6. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr  6 w Brzezinach
7. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr  8 w Brzezinach
8. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr  9 w Brzezinach

 

jest większa od ustawowej liczby osób, które mogą być powołane w ich skład. Wymienione komisje wyborcze  zostaną powołane w największym

 

dopuszczalnym składzie,  a ich składy zostaną ustalone w trybie publicznego losowania.

 

Burmistrz Miasta Brzeziny informuje, że publiczne losowanie składów wyżej wymienionych obwodowych  komisji wyborczych odbędzie się w dniu 20 października 2015 r. ( poniedziałek ), o godzinie 1300, w siedzibie Urzędu Miasta Brzeziny (95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, I piętro, sala konferencyjna).

Metadane

Data publikacji : 17.04.2015
Data modyfikacji : 20.04.2015
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki
Osoba modyfikująca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony

do góry