Tryb załatwiania spraw

Data publikacji 30.08.2006

Burmistrz lub Zastępca Burmistrza przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. od 11.00 do 17.00.
Zapisy w sprawach przyjęć, o których mowa w ust.1, prowadzi sekretariat urzędu.
Interesanci przyjmowani przez burmistrza oraz zastępcę burmistrza są ewidencjonowani w rejestrze przyjęć interesantów prowadzonym przez Wydział Organizacyjny.
 

Pracownicy urzędu przyjmują interesantów w godzinach pracy urzędu, chyba, że burmistrz, na wniosek właściwego naczelnika wydziału, określi godziny i dni ich przyjmowania przez pracowników wydziału.

 

Urząd pracuje:

  • w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki od godz. 8.00 do godz. 16.00,
  • w środy od godz. 8.00 do godz. 17.00 z tym że:
    • Burmistrz lub Zastępca Burmistrza, Sekretarz miasta, Skarbnik miasta, naczelnicy wydziałów, kierownik USC od godz. 9.00 do godz. 17.00,
    • pozostali pracownicy od godz. 8.00 do godz. 16.00.

Data publikacji 30.08.2006

Data modyfikacji 03.09.2014
Rejestr zmian
Autor: Waldemar Guzicki

Osoba publikująca: Waldemar Guzicki


Statystyka strony: 1870 wizyt