Rejestry, ewidencje, archiwa

Data publikacji 31.08.2006

Rejestry, ewidencje, archiwum

 1. rejestr uchwał Rady Miasta
 2. rejestr Zarządzeń Burmistrza
 3. rejestr aktów prawa miejscowego
 4. rejestr skarg i wniosków
 5. rejestr wydanych zaświadczeń
 6. rejestr umów
 7. rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
 8. rejestr instytucji kultury
 9. rejestr wyborców
 10. rejestr informacji umieszczanych na tablicy ogłoszeń Urzędu
 11. ewidencja działalności gospodarczej
 12. ewidencja ludności  
 13. akta stanu cywilnego
 14. ewidencja składników majątku trwałego
 15. ewidencja wyposażenia Urzędu
 16. ewidencja księgowa budżetu miasta
 17. Archiwum Zakładowe Urzędu Miasta
Data publikacji 31.08.2006

Rejestr zmian
Autor : Waldemar Guzicki

Osoba publikująca: Waldemar Guzicki


Statystyka strony: 3711 wizyt