Urząd Miasta Brzeziny

http://bip.brzeziny.pl/brz/rada-miasta/uchwaly-rady-miasta/uchwaly-rady-miasta-vii/uchwaly-rady-miasta-pod-43/10479,w-sprawie-zmiany-uchwaly-Nr-XXV1642016-Rady-Miasta-Brzeziny-z-dnia-24-czerwca-20.html
2020-11-29, 23:27

w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/164/2016 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla działek z obrębu nr 8 położonych w rejonie ulic: Lasockich, Mickiewicza i Modrzewskiego zmienionej uchwałą Nr XLI/280/2017 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/164/2016 Rady

Metadane

Data publikacji : 06.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki Wydział Organizacji i Projektów Rozwojowych

Opcje strony