Urząd Miasta Brzeziny

http://bip.brzeziny.pl/brz/rada-miasta/uchwaly-rady-miasta/uchwaly-rady-miasta-vii-1/uchwaly-rady-miasta-pod-26/13431,w-sprawie-wniesienia-do-Zakladu-Uslug-Komunalnych-Sp-z-oo-z-siedziba-w-Brzezinac.html
2020-09-19, 11:25

w sprawie wniesienia do Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Brzezinach wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci prawa własności nieruchomości oznaczonych jako działki nr 2948/17 i 2948/14

Metadane

Data publikacji : 04.06.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki Wydział Organizacji i Kadr

Opcje strony