Urząd Miasta Brzeziny

http://bip.brzeziny.pl/brz/rada-miasta/uchwaly-rady-miasta/uchwaly-rady-miasta-vii-1/uchwaly-rady-miasta-pod-19/12828,w-sprawie-przekazania-do-Wojewodzkiego-Sadu-Administracyjnego-w-Lodzi-skargi-na-.html
2020-09-19, 12:01

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi na uchwałę Nr XI/81/2011 Rady Miasta w Brzezinach z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczególnych warunków jego funkcjonowania

Metadane

Data publikacji : 06.12.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki Wydział Organizacji i Kadr

Opcje strony